L’aparell digestiu dels gossos es caracteritza per diverses diferències amb les persones. Nosaltres som omnívors, però aquests animals, com a descendents dels llops que són, tenen una naturalesa carnívora.

Aquesta circumstància explica que la seva digestió manifesti diverses particularitats. Tingues en compte que han de menjar, bàsicament, cereals, proteïnes animals i greixos, així com minerals essencials i vitamines.

A continuació us mostrem les claus dels seus processos digestius. Pren nota.

L’aparell digestiu dels gossos comença a la boca

Les primeres diferències ja s’aprecien al musell del gos. Observaràs les qualitats d’un ésser carnívor. Per exemple, la força que poden imprimir els molars i incisius. Amb ells comencen aquestes comuns mascotes a deglutir els àpats. Contràriament al que passa amb les persones i altres animals, la saliva canina no té enzims digestius. Per tant, la degradació dels aliments es produeix als òrgans interns. Aquest fet comporta que els cereals provoquin alguns problemes digestius.

El pas per l’esòfag

Aquest llarg tub suposa la comunicació amb els òrgans interiors esmentats. L’alliberament d’una substància mucosa contribueix als avenços dels aliments a través seu. Les contraccions que es van produint també col·laboren que es formi el boló alimentari.

Les funcions de l’estómac

Com a la majoria dels animals carnívors, els gossos només compten amb un estómac. És de grans dimensions. I no només exerceix funcions digestives, sinó que també els serveix per emmagatzemar. Els aliments estaran a l’estómac el temps suficient perquè actuïn els àcids gàstrics. Recorda que els dels gossos multipliquen per sis la capacitat corrosiva en comparació dels nostres.

Aquesta potència es deu, per una banda, a la necessitat de pair les carns de manera més funcional. D’altra banda, s’han revelat com a més resistents als bacteris. No oblidis que hi intervenen, sense anar més lluny, davant de les especialment nocives de la carns que s’estan descomponent.

Les glàndules gàstriques que alliberen aquests àcids estan distribuïdes per les parets interiors. Propicien els processos químics que possibiliten pair els aliments. Ens referim no sols a les corrosions, sinó també a les absorcions de les proteïnes. Aquestes proteïnes posteriorment es descompondran en aminoàcids. Pràcticament la meitat no podran ser aprofitats per a la nutrició. Així que t’interessarà aportar-los amb pinsos.

Les glàndules esmentades també alliberen la pepsina. Aquest enzim afavoreix la transformació de les proteïnes. El teixit connectiu, per la seva banda, és una capa que recobreix les ressenyades parets internes. Aquest teixit resulta determinant perquè els nutrients es distribueixin de manera uniforme per l’anatomia del gos.

El recorregut arriba al fetge

El fetge caní destaca tant per les grans dimensions com per les funcions que compleix. Abans que sigui emmagatzemada a la vesícula biliar, s’hi genera la bilis. És clau per a la digestió dels greixos. Així mateix, acull les reserves de micronutrients com els minerals i les vitamines. Se sintetitzen en aquest òrgan la glucosa i les proteïnes. Una altra funció hepàtica és eliminar les substàncies tòxiques.

l'aparell digestiu dels gossos

La petita, però significativa, aportació del pàncrees

Es tracta d’un òrgan de dimensions reduïdes, però no has de subestimar-ne la rellevància. Sobretot, el pàncrees del gos ajuda a l’assimilació dels greixos, hidrats de carboni i proteïnes. Sens dubte, és un factor molt important en el marc de la digestió canina. Regular els nivells de glucosa a la sang és un altre dels seus beneficis que convé assenyalar.

L’intestí prim: penúltima etapa

Ens referim ara a l’orgue més llarg que tenen tots els gossos. I recorda’t que la seva mida pot fins i tot multiplicar-se (explicant-ho sempre en centímetres quadrats). Ho fa gràcies al seu alt nombre de vellositats. La fesomia d’aquesta part de l’intestí regula com circulen els aliments. Així mateix, es faciliten els fluxos dels nutrients.

Es produeix, per tant, el percentatge més alt de la digestió química d’aquests animals. En primer lloc, es dona la recepció dels sucs gàstrics. En segon lloc, mereix la teva atenció la fase intermèdia relativa a l’absorció dels nutrients. Finalment, a la part final de l’intestí prim trobem la conducció cap al gruixut.

La desembocadura a l’intestí gruixut

En aquesta part de l’aparell digestiu dels gossos s’origina la major part de l’absorció de l’aigua que van ingerir. Les deixalles ocasionades al llarg de la digestió seran emmagatzemades abans de ser expulsades. Els processos químics d’aquesta àrea intestinal proporcionen l’olor característica de residus com la femta. Fins i tot, poden aparèixer a l’intestí gruixut aliments mal digerits. L’exemple més habitual fa referència als ossos.

En definitiva, la digestió dels gossos és més complexa que la dels humans. Atén les seves particularitats perquè la nutrició s’adapti a les necessitats.