1. Pàgina d'inici
  2. Curs d'Electricitat General
icona curs electricitat general

Curs d’Electricitat General

Per a iniciar el Curs d’Electricitat General no necessites tenir coneixements previs en aquest camp. El nom oficial d’aquest curs és: Instal·lacions Elèctriques en Edificis d’Habitatges.

curs d'electricitat general

Estudia aquest curs de formació professional d’electricitat general

La formació professional d’aquest curs d’electricitat bàsica s’imparteix combinant la pràctica amb la teoria. D’aquesta manera, s’aconsegueix tenir una formació molt més àgil i consolidar els coneixements mitjançant la pràctica constant a les nostres aules taller.

El taller que fem servir en la nostra formació professional d’electricitat està en el propi centre d’estudis i compta amb l’amplitud i els materials necessaris per desenvolupar les teves pràctiques formatives còmodament.

Acabaràs el Curs d’Instal·lacions Elèctriques en Edificis d’Habitatges amb una base sòlida per començar a treballar en aquest sector i tindràs la seguretat que els teus coneixements són òptims per a treballar com a electricista.

Si a més, vols obtenir la teva habilitació professional d’instal·lador electricista, et recomanem que ens consultis sobre el Curs d’Instal·lador Electricista. Aquesta completa formació, inclou la formació d’electricitat general, més el Curs d’Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió.
h
Diploma d’Escola d’Oficis Catalunya.
Modalitat presencial, semipresencial i intensiva.
Durada: de 7 a 9 mesos.
Pràctiques internes / externes.

Contacta amb nosaltres

*Dades obligatòries

New Field

New Field

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable ESCOLA D'OFICIS CATALUNYA S.L. Aquesta comunicació es farà servir exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) y la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a rgpg@escoficat.com.

Gran aula formativa d’electricitat per a pràctiques

En Escola d’Oficis Catalunya podràs realitzar pràctiques a la nostra aula taller d’aquest curs d’electricitat general. Entre el tutor i els companys podreu posar en pràctica la teoria explicada gràcies als materials que posarem a la teva disposició.

Pràctiques externes voluntàries en empreses

Gràcies als convenis i acords amb diferents empreses instal·ladores i de manteniment, podràs completar la teva formació professional amb el màxim rigor i qualitat possibles. Després de realitzar aquest curs d’electricitat general, podràs posar en pràctica els coneixements adquirits treballant en alguna d’aquestes empreses.

Aquestes pràctiques formatives externes són voluntàries però altament recomanables per adquirir la teva primera experiència professional i seguir aprenent mentre treballes. Aquesta formació professional d’electricitat vol nodrir al sector de professionals qualificats que puguin iniciar-se amb fluïdesa en l’activitat i complir amb la demanda laboral existent.

o

Descarrega el temari del Curs d'Electricitat General en PDF

Preguntes freqüents

Responem algunes dels dubtes habituals sobre el Curs d’Electricitat General o Instal·lacions Elèctriques en Edificis d’Habitatges.

Què s’aprèn durant el curs?

Coneixements de la instal·lacions elèctriques en edificis d’habitatges. Identificar clarament les parts en les quals es componen les instal·lacions en els edificis (instal·lació d’enllaç, serveis comuns, habitatges, locals comercials). Càlcul de secció de línies elèctriques. Tot mitjançant llibres normalitzats i segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Què s’aprèn durant les pràctiques internes (en classe)?

Utilització de les eines en electricitat i dels equips de protecció individual.

Comencen des d’una cosa bàsica Interruptor amb llum, passant per regulació lumínica, temporitzacions (automàtic d’escala) i finalitzant amb el quadre dels dispositius de comandament i protecció d’un habitatge.

Fem en un dels blocs l’apartat de riscos centrant-nos en el risc elèctric i formant als alumnes sobre els procediments per a fer els treballs en instal·lacions elèctriques i així identificar els perills de l’electricitat en cada cas.

RD614 RISCOS ELÈCTRICS: Prevenció de Riscos Laborals les disposicions mínimes de seguretat per a la protecció dels treballadors enfront del risc elèctric en els llocs de treball.

El reial decret 614/2001, de 8 de juny (BOE núm. 148, de 21 de juny), forma part de la normativa de seguretat i salut en el treball, emmarcada per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL). Per tant, les obligacions específiques establertes en aquest reial decret per a la protecció dels treballadors enfront del risc elèctric han d’entendre’s i interpretar-se a la llum dels preceptes de caràcter general continguts en la citada llei.

El nostre present,
formar el teu futur