1. Pàgina d'inici
 2. Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
icona atenció sociosanitària

Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials

L’Escola d’Oficis Catalunya és un centre homologat per a la realització de la formació del Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials. Un títol, amb caràcter oficial.

atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Aconsegueix el teu Certificat de Professionalitat Oficial

Una vegada superat el període de formació obtindràs la certificació oficial expedida pel SOC que t’acreditarà per poder treballar complint la resolució del BOE 2015-12394 i el Reial Decret 1368/2007. L‘obtenció d’aquest títol oficial serà indispensable per treballar en l’atenció a persones a partir del 31 de desembre de 2017.

Amb aquest curs d’Atenció Sociosanitària estaràs capacitat per treballar dins el sector sociosanitari com: centres residencials per a la 3a edat, centres residencials per a discapacitats psíquics, físics o sensorials, centres de dia, centres de nit per a atenció a persones dependents i centres d’oci i temps lliure per a persones dependents.

h

Certificat de Professionalitat SSCS208.

Exclusivament en modalitat presencial.

Durada: 370 hores teòriques i 80 hores pràctiques.

Pràctiques internes / externes.

Contacta amb nosaltres

*Dades obligatòries

New Field

New Field

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable ESCOLA D'OFICIS CATALUNYA S.L. Aquesta comunicació es farà servir exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) y la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a rgpg@escoficat.com.

Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària en Institucions Socials – Títol Oficial

Centre homologat pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i pel SOC (Servei d´Ocupació de Catalunya) per impartir el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (SSCS208).

o

Descarrega el temari del CP Sociosanitari en PDF

Preguntes freqüents

Responem alguns dels dubtes habituals sobre el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Què s’aprèn durant el curs?

En aquest curs aprendràs a atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari d’una institució, on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per a mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

 • Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.
 • Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
 • Realitzar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
 • Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

Què s’aprèn durant les pràctiques internes (en classe)?

En el curs d’Atenció Sociosanitària aprendràs a:

 • Acollir i acompanyar a un usuari.
 • Com realitzar la higiene de l’usuari en funció del seu grau d’autonomia.
 • Mantenir l’ordre i les condicions higienicosanitàries de l’habitació de l’usuari.
 • Donar suport en l’alimentació de l’usuari en funció de la seva autonomia.
 • Col·laborar en l’administració de medicaments, exploracions mèdiques i trasllats de l’usuari.
 • Realitzar activitats físiques, motores, psicològiques i socials de l’usuari.
 • Facilitar i estimular la comunicació de l’usuari.

¿Què s’aprèn durant les pràctiques externes en empreses?

En les pràctiques externes aprendràs a:

 • Desenvolupar intervencions dirigides a les activitats de la vida diària de l’usuari, col·laborant en la millora i/o manteniment de la seva autonomia.
 • Comunicar-te amb les persones de l’equip interdisciplinari, d’acord amb els canals establerts per la institució.
 • Realitzar la condícia de les persones dependents, respectant l’ordre i la higiene del seu entorn.
 • Desenvolupar les habilitats de suport a la ingesta de l’usuari, d’acord amb les prescripcions donades.
 • Efectuar la neteja i desinfecció dels materials d’ús comú.
 • Administrar medicaments per les diferents vies.
 • Acompanyar als usuaris en el marc de les seves activitats dins de la institució.
 • Aplicar les tècniques de comunicació per a així afavorir les relacions socials dels usuaris amb problemes de comunicació.
 • Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.

Quines són les sortides professionals del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària?

Se situa en l’àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària: centres residencials i centres de dia.

Les ocupacions relacionades són:

 • Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
 • Cuidador de persones dependents en institucions.
 • Gerocultor.

El nostre present,
formar el teu futur