El 14 de maig passat vam ser convidats per assistir a l’acte que organitza el Programa Làbora, exactament a la IV Jornada de Networking. Esdeveniment que té lloc una vegada a l’any i se celebra al Centre de Cultura i Memòria del Born. En aquest acte vam tenir el plaer de rebre la insígnia que ens acredita com a organització responsable.

L’acte que va ser presidit per l’Ajuntament de Barcelona, ​​va guardonar amb el distintiu Làbora totes aquelles entitats i empreses que prenem part al projecte d’alguna forma, mitjançant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, o per difondre i promoure el projecte.

Què és el Programa Labora?

És un programa de cooperació pública i social que treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones que es troben en risc d’exclusió social al mercat de treball. El projecte facilita a les empreses i entitats una borsa de candidatures on es pot trobar a la que millor s’adapti a les necessitats. L’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cadascú són la garantia del seu èxit.

Les empreses col·laboradores ens vinculem amb el projecte en un compromís i una responsabilitat social que ofereix igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Ser una organització responsable només és qüestió de voluntat.

El programa Labora és el producte de la cooperació i la feina en xarxa de l’ajuntament de Barcelona amb les entitats socials i empreses. Aquest projecte està impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), dissenyat i gestionat en col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja.

distintiu Labora

Carta agraïment de Jessica Álvarez (cap d’estudis) cap a les persones que hi ha darrere del projecte.

En primer lloc, vull donar-vos les GRÀCIES, de veritat. És admirable la tasca que dueu a terme.

Sempre que he contactat amb el company del programa Labora ens donava mil gràcies per col·laborar amb el projecte, però les gràcies l’hem de donar les empreses col·laboradores a vosaltres i, en definitiva, tota la societat, perquè l’objectiu final pel qual es lluita és imprescindible que és: la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans en la inserció del mercat laboral.

He pogut viure en primera persona l’experiència del projecte Labora i cal felicitar públicament l’organització per la feina i l’esforç que fan a buscar, formar i orientar aquest ciutadà que necessita reincorporar-se al mercat laboral i per una situació X el fa més vulnerable i dificultosa.

Gràcies pel reconeixement que ens heu atorgat com a empresa col·laboradora solidària.

Jessica Álvarez, Coordinadora d´estudis de l’Escola d’Oficis Catalunya

programa Labora Barcelona