Els graus mitjans són l’alternativa perfecta a l’estudi de batxillerat. S’entenen com una equivalència, només que amb un enfocament més pràctic que teòric i orientat al mercat laboral. Continua llegint si tens interès a saber com accedir a grau mitjà.

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà es divideixen en 26 famílies professionals que abasten des de el màrqueting al turisme, passant per la sanitat. Amb punt on triar, no és d’estranyar que cada any augmenti el nombre d’estudiants que es decanta per aquesta formació.

Com puc accedir a grau mitjà?

Una vegada informat, ja et va semblant factible decantar-te per aquesta formació, però encara no saps quins requisits cal complir. Que no corri el pànic, que aquí estem per a ajudar-te.

Requisits d’accés

Per a accedir a qualsevol d’aquests cicles has de tenir, com a mínim, el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). També et servirà un certificat que indiqui que has cursat un nivell acadèmic superior.

Si no és el teu cas, no desesperis. Amb el títol Professional Bàsic també podries ficar-te de ple. De la mateixa manera, pots optar per les proves d’accés a grau mitjà, encara que és necessari tenir compliments 17 anys com a mínim. Hi ha algunes comunitats autònomes que tenen disponible una formació específica per a l’accés a aquests cicles.

Finalment, si has superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, també podries accedir a la formació de grau mitjà.

Proves d’accés a grau mitjà

Aquesta sol ser la via més triada pels aspirants a aquests graus, de manera que ens centrarem en ella perquè sàpigues tot el que cal saber sobre aquest tema.

Cada comunitat autònoma gestiona i organitza les seves pròpies proves, però el participant que la superi podrà estudiar el cicle que triï en qualsevol part del territori nacional.

I en què consisteix la famosa prova? Com a primera dada interessant, has de saber que es tracta de la mateixa prova per a tots els cicles formatius de grau mitjà. Es tracta d’un examen basat en les competències bàsiques de l’ESO que puguin aplicar-se als cicles. Consta de tres grans àmbits: àmbit de comunicació i social, àmbit científic-tecnològic i àmbit matemàtic. Cada administració educativa s’encarregarà de concretar quins centres podran impartir la preparació pertinent per a les proves.

Encara que puguis estudiar en qualsevol part, no pots presentar-te a les proves en diverses comunitats autònomes. No, almenys, durant un mateix any acadèmic. No són comodins.

accedir Cicle Formatiu Grau Mitjà

Accés a grau mitjà a Catalunya

La Generalitat actualment distribueix els àmbits de la següent forma i en funció de l’examen:

Part comunicativa i social

  • Competència en llengua catalana.
  • Competència en llengua castellana.
  • Competència en llengua estrangera (anglès o francès).
  • Competència social i ciutadana.

Part científic-tecnològica

  • Competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies.

Part matemàtica

  • Competència en matemàtiques.

És a dir, a Catalunya, s’uneixen els àmbits comunicatius (les llengües) i les ciències socials (geografia i història) i separen les matemàtiques de la part científic-tecnològica que abasta l’examen de tecnologia i món físic (ciències naturals i una mica de física i química).

És important saber també, que la persona que acrediti en tota la seva vida laboral, més d’1 any cotitzat pot quedar exempt de la part científic-tecnològica, però no de les matemàtiques.

Exempcions parcials de la prova per a accedir a grau mitjà

Hi ha alguns supòsits que podran alleujar una mica el pes d’aquesta prova. Si ets afí a algun d’aquests casos, estàs de sort.

Vagi per davant que són les administracions educatives els qui regulen les exempcions i que cada comunitat autònoma estableix la seva pròpia normativa sobre aquest tema. És una cosa de la qual hauràs d’informar-te segons on vives.

Dit això, pots acreditar la teva experiència laboral equivalent a un any en el camp professional dels estudis als quals desitges accedir. Si el fas, et llevaràs d’un cop de ploma l’àmbit científic-tecnològic de la prova.

També es contempla l’exempció d’alguna part de la prova als qui superin un Programa de Qualificació Professional Inicial (PCPI). El mateix succeeix amb els qui posseeixin un Certificat de Professionalitat relacionat amb el cicle que vagin a realitzar.

Com dèiem abans, si has superat la prova d’accés de grau superior o de la universitat per a majors de 25 anys, no hauries de fer aquesta prova. Encara que més val prevenir que curar i serà millor que ho confirmis en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció en el teu cicle formatiu.

Últimes consideracions

Més o menys ja tens clar què has de fer per a ficar-te en la formació professional, però… ets conscient de tot el que et podrà aportar?

No es tracta només d’estudiar d’una manera enfocada al món laboral, sinó que faràs pràctiques en una empresa com a part de la teva formació.

Si bé aquestes pràctiques no garanteixen que vagis a quedar-te en aquest treball, sí que et serviran com una valuosa experiència. Encara que siguin pràctiques formatives, podràs incloure-les en el teu currículum. No les subestimis.

I què puc fer després de realitzar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

El grau mitjà pot significar una sortida en si mateix o convertir-se en un pont cap a altres sortides. Per exemple, després de finalitzar aquest grau podràs accedir a un grau superior per a continuar formant-te d’una manera més específica i convertir-te en un tècnic qualificat.

 

Si t’ha agradat el grau mitjà, pots fer altres graus mitjans, ampliant així les teves competències professionals. També podràs accedir a batxillerat si descobreixes que el teu és continuar formant-te en la teoria, i qui sap si acabaràs fent una carrera universitària.

Volem que tinguis clar com pots accedir a grau mitjà i que, fent-ho, no estàs tancant la porta a la resta d’opcions de formació. No perds res per intentar-ho, és més, pots descobrir la teva vocació.