1. Pàgina d'inici
  2. Curs d'Instal·lacions solars fotovoltaiques
icona curs plaques solars

Curs d’Instal·lacions solars fotovoltaiques

L’auge del sector fotovoltaic és una realitat. I ja pots formar-te com a instal·lador de plaques solars amb el nostre curs d’Instal·lacions solars fotovoltaiques. Ara ja no es requereix experiència prèvia.

curs instal·lacions solars fotovoltaiques

Estudia aquest curs d’instal·lació de plaques solars

La formació professional d’instal·lació de plaques solars té el seu màxim exponent en aquest Curs d’Instal·lacions solars fotovoltaiques. Sens dubte, la combinació de teoria i pràctica és clau per a aquesta formació de la branca tècnica.

Actualment, comptem amb una gran aula taller enfocada a les nostres formacions professionals tècniques. Allà, podràs posar en pràctica la teoria oferta pel nostre equip docent i segons les pràctiques establertes en el curs.

Després de realitzar el teu curs d’energia solar fotovoltaica estaràs capacitat completament per a treballar com a instal·lador. La gran demanda de professionals en el sector de l’energia solar és innegable. Després de la formació podràs incorporar-te a empreses d’instal·lació de plaques solars amb major facilitat. Per descomptat, tindràs una sòlida base per fer-ho, que juntament amb el teu esforç personal, seran fonamentals.

h
Diploma d’Escola d’Oficis Catalunya.
Modalitat presencial, semipresencial i intensiva.
Duració: al voltant de 6 mesos.
Pràctiques internes / externes.

Contacta amb nosaltres

*Dades obligatòries

New Field

New Field

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable ESCOLA D'OFICIS CATALUNYA S.L. Aquesta comunicació es farà servir exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) y la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a rgpg@escoficat.com.

Gran aula formativa per a pràctiques

A Escola d’Oficis Catalunya podràs realitzar pràctiques a la nostra aula taller. Entre el tutor i els companys podreu posar en pràctica la teoria explicada gràcies als materials que posarem a la teva disposició.

Pràctiques externes del curs d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Gràcies als convenis i acords amb diferents empreses instal·ladores i de manteniment, podràs completar la teva formació professional amb el màxim rigor i qualitat possibles.

Després de realitzar el Curs d’Instal·lacions solars fotovoltaiques, podràs posar en pràctica els coneixements adquirits realitzant pràctiques en alguna d’aquestes empreses.

Aquestes pràctiques formatives externes són voluntàries, però altament recomanables per a adquirir la teva primera experiència professional i continuar aprenent mentre treballes.

Comença ara el teu camí per a ser instal·lador de plaques solars.

o

Descarga el temario del Curso de Electricidad General PDF

Preguntes freqüents

Responem algunes dels dubtes habituals sobre el Curs d’Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Què s’aprèn durant el curs?

L’objectiu general del curs és aprendre el funcionament d’una instal·lació fotovoltaica, les seves diferents parts i fer els càlculs previs, així com poder elaborar un pressupost amb el material necessari per a aquesta instal·lació.

L’alumne aprendrà a preveure, depenent del tipus de coberta o superfície on s’hagin d’instal·lar les plaques i els mòduls fotovoltaics, quin tipus d’estructura i quin tipus d’ancoratges necessitarà.

Aprendrà a identificar quins materials es necessiten, com es connecten i quines proteccions són necessàries per a la seguretat d’aquesta instal·lació, i coneixerà la configuració d’equips dels principals fabricants per a saber com es posa en marxa la instal·lació.

A més amb aquest curs l’alumne obtindrà un certificat conforme ha rebut formació en Treballs en altures, en matèria de prevenció de riscos laborals per a treballs en altures superiors a 2 metres, segons la Llei 31/1995, RD 2177/2004, RD 1215/1997, RD 486/1997, NTP 1.108 Seguretat en treballs verticals (I): riscos i mesures preventives.

Què s’aprèn durant les pràctiques al centre?

Durant les pràctiques a l’aula-taller, l’alumne aprendrà com es munten les estructures sobre coberta plana o coberta inclinada, com es connecten i com es posen en marxa.

També aprendrà a realitzar el càlcul previ de la instal·lació en funció de la superfície i orientació que tingui la coberta.

El nostre present,
formar el teu futur