Alguna vegada t’has preguntat què és el treball d’auxiliar d’educació infantil realment? A les següents línies t’expliquem quines són les seves funcions i quin perfil professional és el més adequat per a la important tasca de l’auxiliar de llar d’infants.

L’auxiliar d’educació infantil

Com sabeu, l’univers de l’ensenyament és complex. Hi ha multitud d’especialitats i sortides professionals. Entre elles hi ha la d’auxiliar d’educació infantil o auxiliar de llar d’infants. Sens dubte, és una professió ideal si t’agrada ensenyar i ajudar en el desenvolupament dels nens.

En general aquesta activitat es duu a terme en una escola bressol. Encara que també es pot desenvolupar a altres espais com ludoteques o escoles infantils.

Les funcions de l’auxiliar d’educació infantil

En primer lloc has de saber que aquesta professió té un caràcter vocacional marcat. És imprescindible gaudir amb els nens veient com aprenen i desenvolupen totes les seves capacitats. Com és obvi, no tothom li agrada tractar amb nens. I encara que la majoria de funcions de l’auxiliar d’infantil es poden aprendre, com diem, la vocació sempre és un plus.

L’empatia i la paciència són qualitats imprescindibles en aquesta feina. Proporcionar l’ambient perfecte per a l’evolució correcta de l’alumne és fonamental. I per això, sens dubte necessitaràs les dues coses: paciència i empatia.

A continuació et mostrem les principals funcions de les que s’ocupen els professionals auxiliars de les escoles bressol:

Participació al projecte educatiu

Com a components d’un equip de treball integrador, l’auxiliar d’educació infantil ha de contribuir al disseny de les activitats del pla d’ensenyament del centre. Ajuda a la confecció dels objectius, continguts, metodologia i avaluació curricular. A més, també col·labora amb l’organització espacial i temporal de la proposta educativa.

Realització d’activitats complementàries

Les activitats complementàries completen i reforcen l’aprenentatge dels alumnes. Han de ser amenes i específiques per a cada nivell d’edat. Aquestes tasques deuen estar basades en el joc i, en especial, en el joc cooperatiu. Està àmpliament demostrat que aquest tipus de joc estimula l’atenció i la concentració, augmenta la motivació dels nens i en desenvolupa els sentits.

D’altra banda, també és important fer activitats fora de l’aula. D’aquesta manera, es fomenten en el nen valors importants com el respecte al medi ambient i els animals.

educació infantil

Substitució del professor

Hi ha ocasions en què el professor ha d’abandonar l’aula per algun motiu. Bé sigui per una reunió, un imprevist o qualsevol assumpte rellevant.

Hem d’estar preparats per fer-nos càrrec de la classe en absència del mestre/a. Per això és aconsellable que sempre tinguis preparats exercicis o jocs. Així podràs dur-los a terme en aquell moment d’absència del tutor o tutora. El que és habitual, de totes maneres, és que aquest tipus de qüestions es tractin en equip i formin part d’un protocol ja marcat.

És un bon moment per demostrar les teves habilitats i poder mantenir una relació més estreta i directa amb els nens, sempre de manera càlida i amable.

Atenció a pares i familiars

L’escola o l’escola bressol ha de ser un espai que integri tots els elements de l’entorn educatiu del nen. Professors, familiars i auxiliars han de treballar coordinats i establir una comunicació fluida i continuada.

És aquí on entra la nostra tasca com a auxiliar d’educació infantil. Hauràs d’atendre les inquietuds i els diferents interessos de cada pare o mare, informant sobre assumptes com l’actitud, la disciplina o les relacions socials.

Desenvolupament de valors

L’adquisició de valors i qualitats que ajudin a l’òptim desenvolupament dels alumnes és un aspecte molt important en aquest treball. No oblidis que la personalitat es forja principalment en els primers anys de vida, per això cal inculcar hàbits fonamentals com el respecte, la col·laboració o l’amistat.

En el cas dels més petits s’ha d’emfatitzar en aspectes com la neteja personal, la correcta alimentació o l’adequat ús de les instal·lacions i les joguines.

Manteniment de l’equipament educatiu

Per ajudar en el procés educatiu cal preparar i organitzar el material necessari per al desenvolupament de les classes o activitats. Ens hem d’assegurar que tot l’equipament (ordinador, projector, pantalla, etc.) funcioni correctament i que no hi falti cap eina de treball com ara esborranys, colors o guixos.

L’ordenació de l’aula al final de la jornada i recollir quan s’acabi una activitat, és funció de l’auxiliar d’escola bressol. De totes maneres, és bo que es fomenti en els nens ajudar en aquestes tasques. Sens dubte, els pares agrairan que el vostre fill o filla adquireixi l’hàbit de recollir les seves joguines. No creus?

Atenció en casos d’emergència

Cal estar preparats davant de qualsevol contratemps que pugui sorgir a l’aula, al pati o a qualsevol sortida puntual. Per això, sempre cal prendre totes les precaucions necessàries en el desenvolupament de les activitats. En cas de produir-se una emergència, hem d’actuar ràpid però amb serenitat, informant al més aviat possible els professionals de més jerarquia quan sigui necessari. De la mateixa manera, caldrà informar els pares i mares davant de qualsevol emergència.

Altres funcions relacionades

En el cas dels més petits cal acompanyar-los en acabar el seu horari de classe i assegurar-se que són recollits pels pares o familiars propers. Normalment els centres d’educació infantil tenen uns protocols molt rígids amb aquest tema.

Qualsevol persona que hagi de recollir els nens ha d’estar registrada i oferir la seva documentació si se’l requereix. És la forma si ningú els reconeix o mai no han recollit abans el menor, de confirmar la seva identitat. Els professors de la guarderia o centre han de saber qui vindrà a recollir cada nen i ser informats davant de possibles canvis. Però com diem, els protocols que cal seguir en aquest cas, els marcarà el centre.

D’altra banda, les funcions d’un auxiliar infantil poden variar segons les necessitats o els interessos específics de cada centre. Activitats com ajudar a les tasques de menjador o activitats esportives també poden formar part del treball.