L’auxiliar d’odontologia o auxiliar de clínica dental, exerceix un paper clau en el funcionament de les clíniques dentals. Participa activament en l’èxit del treball de l’odontòleg. Desenvolupa múltiples tasques i sobre ell recauen nombroses competències. A continuació, analitzem els detalls que converteixen aquest professional dental en un dels pilars bàsics en el seu àmbit.

És una professió multidisciplinària, amb una sèrie de funcions primordials, que abasten des de l’administració de l’agenda del dentista, a l’organització del magatzem dental i la supervisió del manteniment del consultori.

Funcions d’un auxiliar d’odontologia

El protocol primordial bàsic se centra en diversos objectius:

A grans trets, la primera atribució destacable en un auxiliar de clínica dental és la de rebre i atendre els pacients a l’hora de practicar qualsevol tractament dental.

També ha de preparar i comprovar el correcte funcionament dels equips i materials. I, finalment, el tercer tret és el de mantenir higienitzats els espais o gabinets clínics, per tal de donar resposta a les necessitats que puguin sorgir durant tot el procés clínic.

D’aquesta manera, les competències principals que executa un auxiliar de clínica dental es descriuen de la manera següent:

Organitzar l’instrumental.

Ha de dur a terme aquesta tasca de manera personalitzada per a cada pacient. Per això, cal que prepari tots els materials habituals per col·locar fundes, empastaments fixos i provisionals, etc. A més, aquest procés inclou desinfectar l’aigua i la saliva de tots els instruments utilitzats a cada sessió.

Parar atenció i col·laborar amb el dentista.

Ha d’estar atent durant tot el procediment d’actuació amb el pacient i prestar la col·laboració necessària al dentista titulat.

Atendre i verificar les instruccions.

De complir amb les indicacions rebudes de l’odontòleg i facilitar-ne la tasca en tot el procés.

Fer comprovacions.

S’ha d’assegurar, des del primer moment, de la comoditat del pacient.

Capacitar la consulta.

Ha d’atendre les condicions de la sala de cirurgia i assegurar-se que compta amb els recursos adequats per efectuar les intervencions. També manté l’equipament en condicions d’higiene i seguretat perfectes.

instrumental dental organitzat

 • Tramitar i resoldre tasques administratives.

  Entre elles hi ha: atendre el telèfon, latenció al pacient, planificar cites telefòniques i gestionar la sol· licitud de materials. En altres ocasions, està present a la recepció i efectua els tràmits de cobraments als clients.

  Controlar la higiene i l’esterilització de l’instrumental.

   

  Una altra de les seves competències és vigilar la higiene de l’instrumental i el gabinet quirúrgic utilitzat després de cada tractament.

  Projecció laboral de l’auxiliar de clínica dental

  Com és obvi, la formació d’auxiliar de clínica dental t’obre a diverses oportunitats laborals. Podràs accedir i exercir les teves funcions a les següents opcions professionals:

  Centres d’implantació dental:

  A la gran majoria dels centres d’implantologia dental, l’auxiliar d’odontologia és un lloc cada vegada més demandat. És l’alternativa més sol·licitada per les clíniques dentals, dentistes i gabinets dentals. L’auxiliar de clínica dental és requerit pels odontòlegs per col·laborar en la preparació del pacient i donar assistència a les intervencions.

  Des del control dels materials necessaris a cada sessió fins a la interacció amb els tallers externs, la teva tasca implica una acurada metodologia. Aquest és el motiu pel qual cal la màxima preparació.

  D’altra banda, la possibilitat de creixement i desenvolupament de la teva carrera és ampla. La vostra projecció laboral és possible mitjançant l’accés a cursos especialitzats. Aquest fet impulsa la teva projecció laboral, a causa de l’aprenentatge de tècniques noves que et permeten manipular equipaments d’alt rendiment, com en el cas del maneig d’equips de tomografia dental 3D o els raigs X, entre d’altres.

  Clíniques i Policlíniques:

  La formació d’auxiliar d’odontologia t’obre noves perspectives laborals en centres que ofereixen tota mena de solucions per a la cura de la salut dental. La prevenció en matèria de salut bucal, els tractaments específics de blanquejament i educació per a la cura bucal, tant en adults com en nens, en són alguns.

  Una altra de les opcions d’ocupabilitat que et brinda la professió d’auxiliar de clínica dental és la cooperació amb el dentista en centres privats, com a personal extern d’assistència, geriàtrics o com a suport domiciliari, tant a domicilis com a empreses.

auxiliar d'odontologia

Formació necessària

Hi ha formació adreçada a totes aquelles persones que estan interessades en aquesta branca de la salut. El nostre Curs d’Auxiliar Dental és un exemple pel que ja han passat centenars d’auxiliars dentals en els darrers anys. La capacitació necessària per exercir com a auxiliar de clínica dental es basa en l’estudi i la pràctica de temes com els següents:

 • Farmacologia, anestèsia i analgèsia.
 • Tractament d’urgències dentals a adults i nens.
 • Estudi periodental, cirurgia i pròtesis dentals.
 • Radiologia dental.
 • Assistència en extraccions i revisions.
 • Ergonomia dental.
 • Instrucció de l’esterilització i l’asèpsia.

Com podeu comprovar, la formació com a auxiliar d’odontologia et permet accedir a un mercat molt ampli. Formar part d’aquesta branca de la salut us permet, a més, desenvolupar tot el vostre potencial personal i professional. T’animem a formar-te i aprofitar les múltiples oportunitats que es presenten en aquest àmbit.