Els auxiliars de clínica dental han de conèixer i fer servir l’instrumental d’odontologia que forma part del dia a dia de la professió. Una de les seves funcions serà preparar i organitzar l’instrumental dental en safates per posar-lo a disposició del dentista.

Segons les tècniques bucodentals que calguin fer en cada cas, els professionals de salut dental utilitzaran diferents instruments d’ús dental.

D’acord amb les característiques i els usos, distingim diversos tipus. A continuació, descrivim els més importants:

Instrumental odontològic de mà

En aquesta categoria es troben totes les eines que utilitza el dentista subjectant-los directament amb la mà.

Mirall d’exploració

S’utilitza per explorar la cavitat bucal dels pacients. Permet veure qualsevol racó de la boca i funciona també com a separador. Es poden trobar de mides variades i realitzades amb diferents materials.

Sonda

Es tracta d’un instrument metàl·lic allargat que als seus extrems té unes puntes fines que serveixen per explorar. Podem diferenciar-ne dos tipus. D’una banda, la sonda d’exploració bàsica que es fa servir per exemple per detectar càries. Per altra banda, la sonda periodontal que serveix per explorar les genives.

Pinça

És un instrument articulat que es fa servir per a infinitat de tasques: subjectar, separar, transportar, suturar, etc. Hi ha molts tipus de pinces segons quina sigui la seva funció. Per exemple hi ha pinces quirúrgiques, portacotons, hemostàtiques, per a lligadures, de dics, de dissecció, per a tubs o tallants.

Bisturí

És l’instrument quirúrgic més conegut i també forma part de l’instrumental d’odontologia indispensable. El mànec d’un bisturí sol estar fabricat amb acer inoxidable, i les fulles punxegudes amb què es realitza la incisió acostumen a ser un sol ús. Hi ha també els bisturís circulars que serveixen per fer talls exactes a la mida dels implants.

Tisores

Entre les tisores d’ús dental se’n troben tantes com possibles usos hi ha. Per aquesta raó, hi ha tisores per tallar teixit, per a fil, per a genives, de sutura, o per a corones, entre d’altres.

Porta agulles

És un instrument de cirurgia dental que serveix per sostenir les agulles en suturar. El seu aspecte és molt similar al d’unes tisores o unes pinces, però a la part del mànec té un sistema de tancament conegut com a cremallera.

Alicates

La gamma d’alicates en odontologia és molt variada, ja que són moltes les tasques en què es fan servir, sobretot en ortodòncia. Serveixen per tallar i doblegar metalls, així com altres materials com a escaiola o guix.

Fòrceps

Els fòrceps odontològics són instruments amb forma tenassa que es fan servir en les intervencions quirúrgiques. Estan indicats per fer les operacions d’extracció.

Xeringa

En l’àmbit la salut bucodental trobem xeringues per a usos molt variats, amb agulla i sense.

  • Xeringa d’anestèsia: en combinació amb un cartutx d’anestèsia, es fa servir per adormir una part de la boca.
  • Xeringa d’aspiració: utilitzada a la cirurgia oral quan cal aspirar abans de la injecció.
  • Xeringa d’irrigació o aplicació: no conté agulla i serveixen per aplicar algun líquid o producte a una zona concreta amb precisió.

instrumental odontològic

Instrumental d’odontologia rotatori

Els instruments rotatoris són elements que es connecten a les mànegues que conté la unitat dental on s’atenen els pacients. Aquestes peces s’uneixen gràcies a uns acoblaments específics que permeten generar els moviments de rotació a velocitat variable.

Aquests es combinen amb maduixes dentals de diferents formes i materials, per poder abastar totes les necessitats.

Turbina

És l’instrumental rotatiu que assoleix més velocitat. S’impulsa mitjançant compressió d’aire i està indicat per eliminar teixits durs. Conté orificis de regadiu que serveixen per netejar l’àrea sobre la qual es treballa.

Micromotor

És un sistema de baixa velocitat, per la qual cosa es fa servir per als teixits semidurs. Sobre aquest es poden col·locar dos tipus d’instrumental:

  • Contra angle: peça en angle horitzontal per facilitar l’accés a la cavitat bucal.
  • Peça de mà: és recta i la velocitat és molt lenta. Per això, es fa servir principalment per retocar pròtesis dentals.

Instrumental dental que ajuda a maniobrar

En aquest apartat es descriu el material d’odontologia que ajuda l’equip de la clínica dental a manipular la boca del pacient per poder-lo examinar i dur a terme un tractament.

Obreboques

És un objecte que es col·loca a ambdós extrems horitzontals de la boca per retreure els llavis i les galtes. Normalment és de policarbonat, per la qual cosa és molt flexible i se sosté obert per si mateix.

Retractor

Serveix per obrir la boca per un dels costats de manera manual. No es manté subjecte ni exerceix força sol. Per aquest motiu, es fa servir per a moments puntuals, ja que el professional sanitari no pot alliberar les mans quan l’utilitza.

Conèixer en profunditat l’instrumental d’odontologia és fonamental tant per als dentistes com per als auxiliars de clínica dental. Et recomanem que indaguis més en aquest tema ja que aquest article no és més que un resum bàsic.