Som conscients de quant costa tenir gos? És una dada molt important per decidir adoptar una mascota. Habitualment, les persones que es decanten per incorporar un animal a la família no solen pensar en els costos anuals d’un gos. Per això, en aquest sentit, és imprescindible que es faci una tasca d’informació per part dels professionals de sectors relacionats amb els animals. La idea és treballar en la conscienciació per evitar l’abandó animal.

Per què cal saber quant costa tenir gos?

Segons un informe de la Fundació Affinity, gairebé un 13% de les mascotes acollides per protectores van ser abandonades prèviament. La causa principal va ser no poder assumir les despeses de manutenció del gos. Com es pot veure, la dada resulta aclaparadora i com a mínim preocupant.

Aquest fet reforça la idea que cal, per tant, que es realitzi una tasca pedagògica amb la societat. Gràcies a això, les persones podran saber quins són els costos anuals d’un gos i actuar en conseqüència.

Els professionals relacionats amb el món de la veterinària, venda de productes o mascotes, s’han d’implicar en aquesta tasca de reeducació social. A través seu es pot aconseguir salvar la vida de molts animals. En aquest cas en concret, l’únic que cal és informar molt bé els clients sobre els costos anuals d’un gos.

Quins costos anuals tenen un gos?

Analitzem la manutenció del gos. D’aquesta manera, podrem contribuir a evitar aquesta taxa d’abandonament de mascotes per la impossibilitat de fer-se càrrec de les despeses. Cal deixar clar als interessats que adoptar un gos no és precisament econòmic.

Aquest acte comporta unes obligacions que afecten directament l’economia familiar. Això passarà, en major o menor mesura, depenent de la raça del can, la mida, l’edat, el nivell d’activitat o l’estat de salut. No obstant això, tots els gossos necessitaran un desemborsament econòmic, mensual i anual, que el propietari ha d’estar en disposició d’assumir.

El desglossament de la manutenció del gos

Com a persones vinculades a la pràctica veterinària, cal tenir molt clar quant costa tenir gos. La raó és molt simple: si les persones estan ben informades, podran valorar millor si es poden comprometre amb aquestes càrregues. Així, s’aconseguirà elevar el nivell de conscienciació i disminuir la taxa d’abandó animal per causes econòmiques.

Aposta per l’adopció

Segons l’informe “Ell no ho faria”, enfocat a analitzar l’abandó de mascotes, gairebé 140.000 animals són recollits cada any i la xifra no disminueix. Les protectores estan sobrecarregades i, a través d’elles, es poden trobar gossos de tota mena i edat.

L’adopció és la manera més responsable de portar una mascota a casa i una manera de contribuir al benestar dels animals. No obstant això, molts amos prefereixen gossos de certes races i amb pedigrí. En aquests casos concrets ja podem començar a sumar-hi despeses.

Per fer-nos una idea, depenent de la raça i el pedigrí de l’animal, un gos pot costar entre 200€ i 1000€. Parlem d’una inversió important fins i tot abans de portar el gos a casa.

quant costa tenir gos

Primera visita al veterinari

Quan s’adquireix la responsabilitat sobre l’animal, cal passar pel veterinari per comprovar que tot va bé. És el moment d’informar sobre les despeses fixes que haurien de fer a la consulta. Pot ser que alguns propietaris vulguin estalviar-se’n algun. Tot i això, tots haurien de ser estimats.

  • Revisió veterinària inicial: 50€.
  • Col·locació del microxip: entre 40€ i 60€.
  • Vacunació: la ràbia és obligatòria i ronda els 25€ a l’any. La polivalent és recomanable, són dues dosis i el preu està al voltant dels 50€ cadascuna. La trivalent serà una dosi de 40€ a 50€.
  • Desparasitació: interna trimestral, 15€/any. Externa cada tres o sis mesos, una mitjana de 20€ per període.
  • Esterilització: depèn del sexe i la mida de l’animal. Podeu anar des dels 80€ als 400€.
  • Consulta general: cada cop que calgui comportarà un import mitjà de 25€.

Aquestes despeses es podrien denominar fixes i poden variar molt en funció de la clínica o les característiques concretes de l’animal. Si el gos contrau algun tipus de malaltia o necessita alguna intervenció quirúrgica, les despeses es podrien disparar. Per exemple, l’actuació per una dilatació amb torsió d’estómac pot costar entre els 900€ i els 1300€. Depenent de la gravetat de la malaltia i la mida de l’animal, les despeses augmenten.

Alimentació i accessoris

Per últim, per respondre a la pregunta de, quant costa tenir gos? cal afegir qüestions com:

  • L’alimentació del gos pot suposar entre 40€ i 80€ al mes.
  • L’aixovar del gos: el llit, una caseta, abeuradors i menjadores, roba d’abric, matalassos, joguines, etc. Aquí la despesa pot ser molt variada en funció de la quantitat d’articles que es comprin, la qualitat i el preu.
  • L’assegurança caní. La majoria dels propietaris no el contracten encara que, com l’assegurança de salut de les persones, pot ser una bona inversió. Les assegurances per a mascotes més econòmiques ronden els 40 €/any.

Com pots comprovar, cal informar molt bé sobre quant costa tenir gos. Depenent de la mida, l’edat i la salut, la mitjana se situa entre els 300€ i els 800€ anuals. Cal explicar aquestes dades molt bé per conscienciar les persones i evitar l’abandonament animal per causes econòmiques.