Una Central d’Esterilització i Equips (CEiE) és un servei imprescindible en qualsevol hospital o centre mèdic. Ens referim a un departament que ha de disposar d’un espai propi per a dur a terme les seves funcions. A continuació, t’expliquem més sobre la rellevància de les activitats que es realitzen en aquestes centrals. Para esment.

De què s’encarrega el servei de CEiE?

Els objectius de la CEiE són l’obtenció, la centralització, la preparació, l’esterilització, la classificació i la distribució de materials. Els seus treballadors gestionen materials d’ús comú en els centres mèdics. Per exemple, manegen els de consum i bescanvi, però també la roba i els instruments quirúrgics.

El personal d’infermeria d’aquest servei s’ocupa que els materials, els equips i els instrumentals estiguin en perfecte estat. Els utensilis i eines que requereixin els metges i els cirurgians han d’estar ininterrompudament a la seva disposició i en les condicions idònies. Això inclou que els infermers i auxiliars de quiròfan optimitzin el temps i els recursos amb els quals compten.

Si vols formar-te com a auxiliar de quiròfan, t’interessa continuar llegint més característiques d’aquestes centrals. Et recordem que la seva sala de treball estarà en funcionament les 24 hores del dia. La infermeria destinada en aquest servei resulta capital per al maneig del control d’infeccions.

On està situat aquest departament de l’hospital?

En primer lloc, has de tenir clar que la seva àrea física ha de facilitar els desplaçaments interns en el centre mèdic. En aquest sentit, una planta baixa acostuma a ser adient, en funció de l’estructura de l’edifici. D’altra banda, l’espai ha de disposar de llum natural, il·luminació artificial, ventilació mecànica i sistema de vapor.

Quant al seu emplaçament, ha de ser pròxima al quiròfan i a les sales de teràpia intensiva i urgències. La seva relació principal es dona amb el quiròfan i la sala de recuperació. Pel que respecta a les secundàries, s’estableixen amb els departaments d’urgències, hospitalització, consulta externa, magatzem i bugaderia.

Com es duu a terme l’esterilització?

En la Central d’Esterilització i Equips s’aborden diversos treballs que conformen l’objectiu integral de l’esterilització. Pren nota dels més significatius.

El primer que has de tenir en compte és la preparació dels materials. Aquests seran netejats i assecats. Si cal, seran inspeccionats i lubrificats. La preparació culmina amb la disposició dels recursos en sobres o paquets.

Respecte a l’emmagatzematge de materials, hem de citar el de grau mèdic i el de grau no mèdic. Els contenidors rígids són necessaris en aquests processos.

Els mètodes d’esterilització que s’empren en les CEiE són dos:

  • D’una banda, estan els físics. Són els relatius a la calor seca i humida i a les filtracions i les radiacions.
  • D’altra banda, no has d’oblidar els químics. Entre aquests últims, sobresurten el peròxid d’hidrogen, el glutaraldehído, el formaldehid, l’òxid d’etilè i l’àcid paracètic.

Finalment, s’estableixen controls d’esterilització. Són de naturalesa biològica i química i se substancien en els aparells i els processos.

central d'esterilització i equips

Les àrees de la Central d’Esterilització i Equips

Les CEiE compten amb una sèrie d’àrees que delimiten parcel·les de treball. Aquestes són les que s’habiliten per a unes majors seguretat i coordinació.

En l’àrea vermella, la contaminada, són rebuts els materials ja utilitzats i que han de ser sotmesos a esterilització. Es troba apartada de la resta de les àrees. L’objectiu és que no es produeixi la circulació de l’aire contaminat en diferents direccions.

L’àrea blava és la neta. Aquesta zona de la Central d’Esterilització i Equips, es caracteritza per disposar de taules i paquets per a col·locar els materials ja nets.

Finalment, en l’àrea verda s’emmagatzemen els recursos esterilitzats, els quals ja podran ser reutilitzats.

Els principals objectius d’una CEiE

Acabem aquest repàs a la rellevància de les CEiE recordant les finalitats que han de complir. Òbviament, la primera passa per garantir la seguretat dels pacients. En aquest aspecte, el control de les infeccions creuades resulta essencial. És precisa, per tant, l’eliminació dels microorganismes patògens en tots els equipaments i instruments mèdics.

D’aquesta manera, a part de garantir la seva neteja, s’assegura que els equips i els utensilis de treball dels metges puguin funcionar adequadament. Esterilitzar-los després de cada ús contribueix a la prevenció de la seva contaminació i la seva deterioració prematura.

Com aquestes mesures prolongaran la vida útil dels recursos mèdics, el retorn de la seva inversió s’optimitza. Per consegüent, els processos d’esterilització són determinants dins de l’eficiència en la gestió dels subministraments. Així mateix, seguir les pautes obligatòries en aquests serveis assegura el compliment de les normes sanitàries específiques.

En definitiva, aprendre com funciona una CEiE resulta imprescindible si vols ser auxiliar de quiròfan. Es tracta d’un departament del qual depenen les bones pràctiques d’un hospital. Aquest tema, forma part de les formacions d’auxiliar de quiròfan com la que impartim a EOC.