Els estudis de formació professional estan dissenyats per capacitar l’alumne per al desenvolupament de diferents professions. Proporciona les competències professionals necessàries i els coneixements del sector elegit. Hauràs de tenir en compte, això sí, que hi ha uns requisits d’accés a grau mitjà i superior.

A Espanya, la FP s’organitza en diversos cicles formatius, agrupats, alhora, en cicles de grau mitjà i grau superior. Els cicles són agrupats per famílies professionals: agrària, arts gràfiques, indústries alimentàries, química, seguretat, medi ambient, etc. Així, fins a un total de 26 famílies professionals.

Cadascuna d’aquestes famílies agrupa un conjunt de qualificacions que conformen el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Els estudiants que superin un cicle formatiu de grau mitjà obtindran el títol de tècnic. Mentrestant, superant un grau superior s’assoleix el títol de tècnic superior en l’especialitat triada.

Requisits d’accés a grau mitjà

Per iniciar els cicles formatius de grau mitjà cal haver cursat els estudis de graduat en educació secundària o un títol de nivell acadèmic superior. També s’hi accedeix acreditant un títol de formació professional bàsica o els títols de tècnic o de tècnic auxiliar, equivalents a efectes acadèmics.

Poden accedir els alumnes que hagin superat els mòduls obligatoris de qualsevol dels PQPI (programes de qualificació professional inicial).

Una altra manera d’accedir a qualsevol dels cicles de grau mitjà ha superat el segon curs de BUP, l’antic batxillerat unificat i polivalent. També hi podran accedir els qui acreditin altres estudis que siguin equivalents, a efectes acadèmics, als que hem anomenat fins ara.

Finalment, tindran accés els que hagin superat la prova a la universitat per a més grans de 25 anys.

En cas de no disposar de cap dels requisits d’accés a grau mitjà anteriors, s’accedirà mitjançant la prova d’accés específica per als cicles formatius de grau mitjà. Cal tenir disset anys complerts durant l’any de realització de la prova. A l’Escola d’Oficis Catalunya us podem preparar per a aquesta prova d’accés a grau mitjà.

requisitos de acceso a grado superior

Requisits d’accés a grau superior

Per poder cursar qualsevol dels cicles formatius de grau superior de la formació professional cal estar en possessió del títol de batxiller. Si, havent superat aquest curs encara no es disposa del títol, l’alumne haurà de presentar un certificat expedit pel centre acreditant la superació de totes les matèries de batxillerat.

També s’hi accedeix una vegada superat el darrer curs de qualsevol de les modalitats dels batxillerats experimentals.

Una altra manera molt estesa d’accedir a aquests cicles és a partir dels cicles de grau mitjà. Un cop en possessió del títol de tècnic de formació professional, podràs accedir-hi.

Donen accés al cicle superior els títols de tècnic superior, tècnic especialista i la resta de títols equivalents a efectes acadèmics. I haver superat el COU, antic curs d´orientació universitària. També es pot accedir directament amb qualsevol titulació universitària i havent superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Finalment, i en cas d’acreditar cap dels requisits esmentats, es pot accedir mitjançant la prova d’accés específica per als cicles formatius de grau superior. Per això cal tenir complerts els 19 anys en el moment de la realització de la prova. O bé 18, si ja es té el títol de tècnic.

Aquests són els requisits d’accés a grau superior actualment. No oblideu consultar els requisits d’accés a grau superior a cada moment.

Escollir un centre de Formació Professional a mida

Quan has vist quins són els requisits per accedir a cadascun dels cicles de la formació professional, el següent pas és triar correctament el centre on cursaràs els teus estudis. Aquesta és una decisió important i el primer que has de fer és conèixer perfectament tota l’oferta disponible a la localitat o localitats on vulguis estudiar.

A més, has de valorar les teves necessitats i veure quin dels centres s’adapta millor a allò que estàs buscant.

A més de conèixer els requisits d’accés a grau mitjà o superior, aquestes qüestions et poden ajudar a discriminar l’oferta educativa de la teva localitat:

Centres que ofereixen el cicle formatiu que t’interessa

Dins de les 26 famílies professionals de la FP, hi ha més de 140 cicles formatius. Per això, el primer que has de fer és informar-te sobre quins centres ofereixen la titulació que t’interessa. A la nostra oferta formativa trobaràs, per exemple, diferents titulacions de grau mitjà i superior.

Demana una visita al centre per observar les instal·lacions que té. Perquè el teu aprenentatge sigui competitiu, les pràctiques són imprescindibles (a més d’obligatòries). I per això, cal que el centre compti amb els materials i els recursos necessaris.

accesos a ciclos formativos

Les pràctiques del cicle

A la formació professional, les pràctiques constitueixen el pilar bàsic de l’educació, tant les pràctiques que es realitzen al centre com les pràctiques externes a empreses. Per això t’has d’informar sobre aquest punt, preguntant al centre i, fins i tot, a antics alumnes. Assegureu-vos que disposeu de tots els recursos necessaris i que tingueu concerts amb empreses per a la realització de les pràctiques externes.

A més de les pràctiques obligatòries per aconseguir el títol, alguns centres de formació professional tenen convenis amb diferents empreses i institucions per a la inserció laboral dels alumnes. En aquest cas, un cop acabats els estudis, t’inclouran a les anomenades borses de treball. Una oportunitat excel·lent per trobar feina a la teva especialitat.

Alguns aspectes pràctics

Tot i que els dos punts que t’hem assenyalat anteriorment són fonamentals, hi ha altres aspectes pràctics que també has de valorar. Per exemple, si el centre no és a la teva localitat, potser has de buscar allotjament.

Si el centre disposa de diferents modalitats per realitzar la formació, també us poden facilitar el vostre mètode d’estudi. Per exemple, centres com el nostre, oferim modalitats presencials, semipresencials i en línia.

Ara que ja coneixeu els requisits d’accés a grau mitjà i superior… Saps quin cicle formatiu vols cursar? Saps on fer-ho? No dubtis a completar la teva formació amb els cicles de FP que són al teu abast.