A la vida diària, un individu pot veure’s envoltat de circumstàncies molt diverses i necessitar en qualsevol moment l’ajuda de terceres persones. És possible que alguna vegada s’hagi presenciat un accident fortuït, un succés en què passa qualsevol tipus de desastre de forma imprevista. És ara quan entra en joc el paper del tècnic d’emergències sanitàries.

Aquest professional té els coneixements necessaris per traslladar el pacient al centre sanitari més proper. Mentre això es produeix, proporciona l’atenció sanitària i psicològica requerida segons la situació. És a dir, s’encarrega de l’atenció prehospitalària.

El paper del tècnic d’emergències sanitàries

El professional en emergències sanitàries hi juga un paper essencial. S’encarrega de fer els treballs de teleoperació i teleassistència sanitària. A més, col·labora en la planificació, l’elaboració i el desenvolupament dels plans d’emergència. També s’encarrega dels dispositius de la logística necessària davant de qualsevol tipus d’emergència o catàstrofe.

Requisits per ser tècnic d’emergències sanitàries

Si s’està pensant a treballar en aquest sector, és important tenir una sèrie de capacitats i complir uns requisits personals i professionals. Abans de res, és importantíssim comptar amb una clara actitud de servei. Els principis ètics de beneficència i no maleficència són indispensables.

Però també és essencial saber treballar en equip, una gran capacitat d’atenció i de concentració, així com facilitat per a les relacions interpersonals. L’empatia i el saber afrontar les situacions crítiques també és clau.

Si s’és una persona tranquil·la, que reacciona ràpidament davant les situacions d’estrès, organitzada, estable, rigorosa a la feina i, a més, l’atreuen les emergències sanitàries, aquest pot ser el teu camí professional.

Es pot accedir a la titulació per diferents vies. Com que es tracta d’un cicle formatiu de grau mitjà, s’accedeix amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. O bé si es té un altre títol acadèmic igual o superior, o fins i tot havent superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Però hi ha una altra possibilitat. Es pot accedir mitjançant una prova d’accés a un cicle formatiu de grau mitjà si no es compleix algun dels requisits anteriors. Això sempre que es tingui almenys disset anys o es compleixin dins de l’any en què es comencin els estudis.

Funcions a exercir com a tècnic d’emergències

Un cop es tingui la titulació, es podrà treballar al sector sanitari, específicament en allò relacionat amb el trasllat de pacients i víctimes. Es tindrà l’oportunitat de parar atenció tant sanitària com psicològica immediata al succés. Col·laborarà en el desenvolupament de la logística davant d’emergències col·lectives i catàstrofes.

Tant al sector públic com al privat hi haurà opció de treballar com a tècnic de transport sanitari programat, operador de teleassistència, de centres de coordinació d’urgències i emergències.

Entre les funcions estaran, a més del transport sanitari, el maneig dequips de suport vital tant bàsic com avançat. També el trasllat del pacient al centre sanitari posant en pràctica tot allò après, bé des del punt de vista psicològic com a social i sanitari. Però no només el pacient, sinó els familiars i entorn més immediat a la urgència o emergència.

La tasca a desenvolupar és tan gran que els primers moments després de l’accident són crucials per salvar la vida de la víctima, però també per minimitzar les seqüeles. L’actuació en l’àmbit prehospitalari serà crucial, també per a la recuperació ràpida després de l’incident.

Les funcions específiques seran evacuar el pacient utilitzant tècniques de mobilització i immobilització, ajudar a la classificació de les víctimes, així com el personal mèdic i d’infermeria, o verificar el funcionament dels equips mèdics, entre d’altres.

requisits tècnic d'emergències sanitàries

Perspectives professionals del cicle formatiu de grau mitjà d’emergències sanitàries

A més del sector privat, el sector públic ofereix vacants per ocupar llocs de treball com a tècnic d’emergències sanitàries.

Es va publicar al Butlletí Oficial d’Estat el Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.

En aquest decret s’assenyala quines són les aptituds i els estudis que han de tenir els encarregats de conduir les ambulàncies tant assistencials com no assistencials. Les primeres les portarà una persona amb cicle formatiu de grau mitjà en emergències sanitàries. A les segones serà una persona amb certificat de professionalitat de transport sanitari l’encarregat de manejar-la.

A més, a partir de la publicació al BOE de l’esmentat Decret, els nous professionals del sector, conductors o ajudants que ingressen a empreses de transport sanitari, hauran de ser titulats. És imprescindible en aquest moment obtenir un certificat de professionalitat de transport sanitari o el cicle formatiu de grau mitjà en emergències sanitàries.

Si es reuneixen les característiques esmentades, aquesta podria ser la sortida professional cercada. Informar-se per desenvolupar aquestes competències com a Tècnic en Emergències Sanitàries és ara més fàcil.

No dubtis a informar-te sobre el nostre Curs de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’emergències sanitàries.