El sondatge vesical és molt més que un simple procediment mèdic; es tracta d’una intervenció que pot marcar una notable diferència en la qualitat de vida d’un pacient quan es realitza correctament. En aquest article, proporcionem una visió integral i professional sobre aquesta tècnica.

Aquest tema forma part del Curs d’Auxiliar d’Infermeria, una de les formacions més impartides a EOC.

Què és el sondatge vesical?

El sondatge vesical és una pràctica mèdica que consisteix en la inserció d’un tub, conegut com a sonda. S’introdueix a través de la uretra fins a arribar a la bufeta. L’objectiu principal és drenar l’orina que s’acumula en la bufeta, facilitant la seva eliminació. Això és especialment necessari en situacions on el pacient no pot orinar de manera autònoma a causa de diverses raons mèdiques. El sondatge pot ser tant de caràcter temporal com permanent.

Tipus de sondatge vesical

No tots els sondatges són iguals. A continuació, detallem els diferents tipus, ja que cadascun té les seves pròpies especificitats, aplicacions i, per descomptat, els seus propis desafiaments.

Sondatge vesical intermitent

És una solució temporal, però essencial per a aquells pacients que requereixen una evacuació puntual de la bufeta. El seu principal avantatge és que, en ser retirada la sonda una vegada finalitzat el drenatge, es redueix significativament el risc d’infeccions associades. A més, permet que el pacient recuperi la seva autonomia més ràpidament. No obstant això, i malgrat que pugui semblar un procediment simple, és crucial realitzar-lo amb habilitat i cura per a assegurar el benestar del pacient i prevenir possibles complicacions.

Sondatge vesical de curta durada

S’empra en contextos postoperatoris o durant diagnòstics que requereixen un seguiment pròxim del volum urinari. Per aquest motiu, la sonda es deixa en el lloc per un temps més estès, però no massa, generalment no més d’una setmana. Aquest tipus permet monitorar l’estat del pacient sense haver de recórrer a múltiples sondatges intermitents, la qual cosa seria més incòmode i arriscat.

Sondatge vesical de llarga durada

S’utilitza en casos més complexos que involucren malalties cròniques o situacions que requereixen un drenatge prolongat de la bufeta. Aquí la sonda es fixa a la pell per a evitar el seu desplaçament i assegurar un drenatge efectiu i continu. En aquests casos, la cura de la sonda i la higiene són fonamentals per a minimitzar el risc d’infeccions o complicacions. Podria requerir canvis periòdics de la sonda i seguiment mèdic més detingut.

sonda vesical

Com es realitza un sondatge vesical?

Com en tota pràctica mèdica, els passos previs són crucials per a l’èxit del procediment i la seguretat del pacient. Explorarem això amb més detall.

Preparació de l’entorn i del pacient

No sols parlem de tenir tots els materials preparats, sinó d’assegurar un entorn estèril per a minimitzar els riscos d’infecció. Per aquest motiu, el primer pas és rentar les mans i posar-se guants estèrils. A més, cal preparar una solució antisèptica per a netejar l’àrea genital del pacient. Aquest pas és crucial, ja que estem parlant d’una àrea del cos especialment susceptible a infeccions.

Inserció de la sonda

Aquest pas ha de fer-se amb summa delicadesa i precisió. Cal assegurar-se que la sonda s’introdueix acuradament a través de la uretra i fins a la bufeta. Algunes sondes venen amb un petit globus en la punta que s’infla una vegada dins de la bufeta per a assegurar-se que romangui en el seu lloc. És vital confirmar que la sonda ha arribat a la bufeta, ja que un posicionament incorrecte pot causar lesions o no aconseguir el drenatge desitjat.

Connexió a la bossa col·lectora i monitoratge

Finalment, una vegada inserida la sonda, es connecta a una bossa col·lectora on s’emmagatzemarà l’orina. És important assegurar-se que la bossa estigui per sota del nivell de la bufeta per a facilitar el drenatge per gravetat. Depenent del tipus de sondatge vesical, és possible que la bossa necessiti ser buidada regularment o que es retiri juntament amb la sonda quan ja no sigui necessària.

Cures postsondatge

La cura posterior a l’operació és essencial per a garantir la salut i benestar del pacient. És fonamental mantenir una higiene rigorosa en la zona genital. També és important mantenir un registre de la quantitat d’orina drenada i de qualsevol senyal que pugui indicar complicacions, com a canvis en el color de l’orina o signes d’infecció. Finalment, cal assegurar la comoditat del pacient evitant molèsties amb la sonda i la bossa col·lectora. A més, la comunicació amb l’equip mèdic i una adequada documentació del procés resulten vitals per a prevenir complicacions i assegurar un tractament òptim.

El sondatge vesical és una tècnica fonamental que pot semblar complicada, però és un procediment relativament senzill una vegada que s’aprèn. Esperem que aquest article t’hagi proporcionat una visió més clara sobre què és i com es realitza. Ara ja estàs un pas més prop de convertir-te en un excel·lent professional en el món de la infermeria.