L’anatomia de la boca és un dels primers coneixements que cal tenir abans de començar a estudiar més detalladament altres aspectes relacionats amb la cavitat bucal. Tot professional de l’odontologia així com els auxiliars dentals l’han de conèixer.

I és que dins de la boca podem trobar una varietat important d’elements, com són les peces dentals, els ossos i els músculs, els nervis, les glàndules o la llengua. Totes les parts de la boca tenen una funció específica que permet el seu funcionament correcte.

Quines són les diferents parts de la boca?

L’anatomia de la boca és extensa, ja que conté diferents elements. Tots ells, en conjunt, comencen l’etapa de digestió dels aliments a la boca. Els més destacats són:

  • Les peces dentals. Dins la boca podem destacar incisius, canins, premolars i molars. Els coneguts queixals del judici també s’inclouen en aquest últim grup. La funció de cadascuna d’aquestes dents és tallar i processar l’aliment, fent-ho assimilable per al tracte digestiu.
  • Músculs i ossos. Aquests dos elements conformen la totalitat de la boca. Els maxil·lars i els músculs relacionats amb aquests formen la cavitat bucal. Els músculs també conformen galtes i llavis i els ossos també són presents al paladar.
  • La llengua. Aquest és un dels òrgans fonamentals de la cavitat bucal. Composta bàsicament per músculs, també conté glàndules salivals que ajuden a la deglució. És una peça fonamental per arrossegar l’aliment cap a la resta de l’aparell digestiu.
  • Els nervis. La polpa, que es troba a la zona interior de la dent, està formada per vasos sanguinis i nervis. Cadascuna de les nostres peces dentals està connectada amb el sistema nerviós. Per això és típic manifestar sensibilitat a aliments freds o calents a la boca.
  • Les glàndules. En aquest cas, fonamentalment les salivals. Aquestes glàndules segreguen saliva, que té diverses funcions a la boca: conté enzims que inicien la digestió, ajuda a humitejar els aliments i neteja la boca.

Anatomia de la boca

Vegem una per una aquestes 5 parts essencials de la boca de l’ésser humà:

Les peces dentals

Cadascuna de les peces dentals té una funció. La corona és la part visible de cada dent i varia en funció de la posició. De fet, la seva forma determina de què s’encarrega cadascuna de les dents. Així, els canins són esmolats, ja que la seva funció és tallar. Tot i això, els molars tenen una forma més plana perquè s’encarreguen de molturar. Sota la corona hi ha l’arrel, que s’inclou a la geniva i subjecta la dent a l’os.

Pel que fa a l’interior de les dents, es distingeixen tres capes: esmalt, dentina i polpa. L´esmalt és la capa més externa, està formada per minerals i protegeix l´interior de les dents. La dentina es troba sota est i connecta amb la polpa. Aquesta última capa és la més tova i s’hi troben els teixits nerviós i sanguini.

Els músculs i els ossos

Dins dels músculs de la boca, distingim també els presents a llavis i galtes. Aquests tenen una funció important en el procés de deglució, en encarregar-se de mastegar l’aliment. A més, la llengua constitueix un òrgan per si mateix (mereix un apartat especial), però conté una gran quantitat de músculs.

Els ossos més importants a la boca són els que conformen el maxil·lar i el paladar. No obstant això, cada dent es troba també inserida en unes conques que es coneixen com a os alveolar.

anatomia de la boca

L’anatomia de la boca és un dels primers coneixements que cal tenir abans de començar a estudiar més detalladament altres aspectes relacionats amb la cavitat bucal. Tot professional de l’odontologia així com els auxiliars dentals l’han de conèixer.

I és que dins de la boca podem trobar una varietat important d’elements, com són les peces dentals, els ossos i els músculs, els nervis, les glàndules o la llengua. Totes les parts de la boca tenen una funció específica que permet el seu funcionament correcte.

Quines són les diferents parts de la boca?

L’anatomia de la boca és extensa, ja que conté diferents elements. Tots ells, en conjunt, comencen l’etapa de digestió dels aliments a la boca. Els més destacats són:

  • Les peces dentals. Dins la boca podem destacar incisius, canins, premolars i molars. Els coneguts queixals del judici també s’inclouen en aquest últim grup. La funció de cadascuna d’aquestes dents és tallar i processar l’aliment, fent-ho assimilable per al tracte digestiu.
  • Músculs i ossos. Aquests dos elements conformen la totalitat de la boca. Els maxil·lars i els músculs relacionats amb aquests formen la cavitat bucal. Els músculs també conformen galtes i llavis i els ossos també són presents al paladar.
  • La llengua. Aquest és un dels òrgans fonamentals de la cavitat bucal. Composta bàsicament per músculs, també conté glàndules salivals que ajuden a la deglució. És una peça fonamental per arrossegar l’aliment cap a la resta de l’aparell digestiu.
  • Els nervis. La polpa, que es troba a la zona interior de la dent, està formada per vasos sanguinis i nervis. Cadascuna de les nostres peces dentals està connectada amb el sistema nerviós. Per això és típic manifestar sensibilitat a aliments freds o calents a la boca.
  • Les glàndules. En aquest cas, fonamentalment les salivals. Aquestes glàndules segreguen saliva, que té diverses funcions a la boca: conté enzims que inicien la digestió, ajuda a humitejar els aliments i neteja la boca.

Anatomia de la boca

Vegem una per una aquestes 5 parts essencials de la boca de l’ésser humà:

Les peces dentals

Cadascuna de les peces dentals té una funció. La corona és la part visible de cada dent i varia en funció de la posició. De fet, la seva forma determina de què s’encarrega cadascuna de les dents. Així, els canins són esmolats, ja que la seva funció és tallar. Tot i això, els molars tenen una forma més plana perquè s’encarreguen de molturar. Sota la corona hi ha l’arrel, que s’inclou a la geniva i subjecta la dent a l’os.

Pel que fa a l’interior de les dents, es distingeixen tres capes: esmalt, dentina i polpa. L´esmalt és la capa més externa, està formada per minerals i protegeix l´interior de les dents. La dentina es troba sota est i connecta amb la polpa. Aquesta última capa és la més tova i s’hi troben els teixits nerviós i sanguini.

Els músculs i els ossos

Dins dels músculs de la boca, distingim també els presents a llavis i galtes. Aquests tenen una funció important en el procés de deglució, en encarregar-se de mastegar l’aliment. A més, la llengua constitueix un òrgan per si mateix (mereix un apartat especial), però conté una gran quantitat de músculs.

Els ossos més importants a la boca són els que conformen el maxil·lar i el paladar. No obstant això, cada dent es troba també inserida en unes conques que es coneixen com a os alveolar.