El bruxisme és una de les malalties dentals més comunes. Tot i això, nombroses persones no saben que la pateixen o no coneixen el seu nom. Per tant, és funció dels dentistes identificar-ne els símptomes i proposar tractaments efectius.

La detecció del bruxisme passa per una comunicació fluida i observació atenta dels pacients. En aquest sentit, ens interessen més els símptomes que les causes d’aquest problema. Tingues en compte que has de descobrir uns símptomes que et permetin encertar amb el diagnòstic d’aquest inconvenient. Aleshores estaràs en el camí de desxifrar correctament les causes que estan provocant les molèsties. I, una vegada conegudes aquestes causes, resultarà més senzill proposar un tractament efectiu.

Tractar el bruxisme pot intentar alleujar les molèsties o eliminar les causes del problema. Aquesta decisió dependrà, en darrera instància, del pacient. Però, com a especialista, has d’estar en condicions de plantejar-li les diferents alternatives per les quals pot optar. I les possibilitats d’èxit de cadascuna.

Ja sabeu que la detecció precoç augmenta l’eficàcia dels tractaments. Així que, en aquest aspecte, cal que prenguis nota de les claus d’aquesta malaltia bucodental.

Símptomes del bruxisme

En primer lloc, és important distingir els símptomes del bruxisme dels d’altres malalties dentals. I aquests es perceben, bàsicament, en els dolors que se sentiran a la mandíbula. Aquests es poden notar durant tot el dia, però, especialment, es fan més notables en aixecar-se. Poden fer-se extensius a altres parts del cos, com ara el cap o el coll.

Aquests problemes es deuen, bàsicament, a prémer excessivament la mandíbula. Per exemple, quan es fa durant la nit (un dels símptomes inequívocs del bruxisme), les dents grinyolen. El so que es produeix arriba a ser fins i tot molest per a les persones que són a prop, que poden alertar del problema.

Així que et toca comprovar que hi ha friccions i pressions a la mandíbula. Serà llavors el moment d’identificar a quines causes corresponen aquests símptomes. La situació pot progressar fins a la síndrome de l’articulació temporomandibular.

Una altra conseqüència és que les dents progressivament es desgastaran, la qual cosa generarà danys a l’esmalt. En exposar la dentina augmenta la sensibilitat dental. Recorda que podràs detectar aquesta sensibilitat quan el pacient et manifesti que sent dolor davant dels aliments excessivament freds o calents.

Les causes d’aquests danys poden ser diverses. Bàsicament, n’hi ha dues que has de valorar a l’hora d’emetre el diagnòstic. La presència d’una no descarta que l’altra també estigui incidint. D’una banda, el pacient pot patir episodis d’estrès. L’ansietat causa que augmenti la tensió muscular sobre els maxil·lars.

D’altra banda, és possible que un pacient tingui dessalineades les peces dentals. Aquestes malposicions ocasionen defectes a la mossegada, cosa que desencadenarà fregaments i pressions entre les dents.

tratar el bruxismo

Tractaments per tractar el bruxisme

Quan ja has pogut diagnosticar aquest problema, arriba el moment de tractar el bruxisme. En aquest aspecte, hi ha dos factors fonamentals. D’una banda, cal conèixer l’origen de la malaltia (una de les dues causes que t’hem explicat abans o totes dues). D’altra banda, escoltar les preferències del pacient sobre el tractament.

Donem per fet que aquest voldrà deixar de patir aquesta malaltia bucodental. De vegades, però, influeixen la seva percepció de les molèsties i el pressupost de què disposa. Així que, en tot cas, la solució que cal aplicar serà acordada entre el pacient i el professional.

Si la causa són les situacions d’estrès que s’experimenten diàriament, l’odontòleg analitzarà què el pot estar causant i l’objectiu serà modificar-lo o revertir-lo. Pot ser convenient derivar el pacient a un psicòleg i participar en sessions de relaxació ajudarà a pal·liar aquestes tensions. També es poden fer servir medicaments relaxants.

Hi ha un tractament que no soluciona el problema d’arrel, però evita les conseqüències. Consisteix en el disseny a la mida del pacient d’una fèrula de descàrrega. Aquesta es pot fer servir tant durant el dia com al llarg de la nit. La fèrula absorbirà la fricció i servirà perquè no es freguin les dents superiors i inferiors. Evitarà, per tant, el desgast.

Per acabar, una anàlisi de les posicions de les peces dentals pot valer per corregir-les mitjançant tècniques pròpies de l’ortodòncia. Aquests tractaments incideixen en la causa del problema, ja que permeten recol·locar les dents en posicions funcionals. D’altra banda, també pots recórrer a les pròtesis, que contribueixen a reposicionar les corones dentals que s’han perdut o es van fer malbé.

Diagnosticar i tractar precoçment el bruxisme incideix en un gran benefici per als pacients. Per això, conèixer els símptomes, identificar-ne les causes i proposar els tractaments és una funció dels professionals de la salut bucodental.

Si t’interessa la formació dental i vols començar en aquest món apassionant, no dubtis a consultar-nos pel nostre Curs d’Auxiliar Dental a Barcelona.