Per mitjà de l’expressió plàstica pots acostar-te a l’interior dels petits, ja que és una manera de comunicació. En el cas de l’educació infantil, un dibuix creat per diferents nens ens mostra un missatge diferent. Conèixer l’evolució d’aquesta expressió et permetrà analitzar el seu correcte desenvolupament i fomentar la seva creació artística.

L’evolució de l’expressió plàstica i les etapes en què es divideix

L’evolució de l’expressió plàstica en els nens menors de 6 anys es pot dividir en dues etapes: l’etapa del gargot (2-4 anys) i l’etapa esquemàtica (4-6 anys).

En l’etapa del gargot, pots observar al menor dibuixant traços sense control motriu ni precisió, encara que, amb el temps, comença a dibuixar de manera més controlada.

D’altra banda, en l’etapa esquemàtica, el nen comença a dibuixar formes més definides, com el ninot, i a utilitzar el simbolisme descriptiu per a representar objectes i situacions.

Etapa del gargot (2-4 anys)

En aquesta etapa, els nens comencen a explorar l’acte de dibuixar i a desenvolupar habilitats motores fines. Els traços són desordenats i sense control motriu, però a mesura que practiquen, comencen a dibuixar de manera més controlada.

El gargot és una forma d’expressió lliure i espontània, on els nens experimenten amb diferents moviments i gestos. Encara que els dibuixos en aquesta etapa poden semblar caòtics, són una forma important d’exploració i desenvolupament d’habilitats visuals i motores.

Etapa esquemàtica (4-6 anys)

En aquesta etapa, els nens comencen a dibuixar formes més definides i recognoscibles, com el ninot. Utilitzen el simbolisme descriptiu per a representar objectes i situacions. Per exemple, dibuixen un cercle amb dos pals per a representar una persona.

Els elements bàsics del llenguatge plàstic en aquesta etapa són el color, la forma, la línia i el volum. Els nens comencen a experimentar amb diferents tècniques i materials, com a pintura, plastilina i dibuix de formes bàsiques. A mesura que desenvolupen habilitats cognitives i perceptives, els seus dibuixos es tornen més detallats i complexos.

Anàlisi del ninot en nens menors de 6 anys

En nens menors de 6 anys, el ninot és un dibuix simplificat d’una persona, generalment representat amb un cercle com a cap i pals com a extremitats. És una forma bàsica de representar la figura humana.

A més, és una expressió de la capacitat del nen per a reconèixer i representar objectes i persones en el seu entorn. Aquesta forma d’expressió plàstica permet als nens explorar i experimentar amb el simbolisme descriptiu.

A través del dibuix de ninots, els nens poden comunicar idees, emocions i situacions de manera visual. A mesura que els menors avancen en el seu desenvolupament, els ninots poden tornar-se més detallats i complexos.

Amb el desenvolupament dels seus petits dibuixants, van incorporant característiques com a ulls, boca, cabell i roba. És important destacar que el dibuix de ninots dels nens menors de 6 anys no es tracta d’aconseguir una representació realista.

Per consegüent, el ninot representa un foment de la creativitat, la imaginació i la comunicació visual. Has de veure aquest dibuix com una forma d’expressió lliure i espontània que els permet explorar i desenvolupar les seves habilitats artístiques.

gargot expressió infantil

Algunes activitats que afavoreixen el desenvolupament creatiu infantil

Amb la finalitat de fer-los desenvolupar la seva competència artística, hauràs d’adequar-los exercicis que estiguin al seu nivell. La teva missió és que es familiaritzin amb les tècniques d’expressió plàstica des de la primera infància.

Per a començar, pots animar-los al gargotejo. Amb proporcionar-los paper i llapis de colors és suficient. Després està la tècnica de la pintura amb els dits. És crucial que els facilitis pintura no tòxica. Això els permetrà experimentar amb diferents colors i textures.

Una altra activitat que no pot faltar és el modelatge amb plastilina. Veuràs amb quina facilitat poden crear múltiples formes i figures. Tampoc pot faltar el dibuix de formes bàsiques, com a cercles, quadrats i triangles.

Per al foment del simbolisme descriptiu has d’incitar-los a dibuixar objectes i situacions. Això els permet desenvolupar habilitats cognitives i perceptives. Un exemple de situacions pot ser la platja, el parc i l’escola, entre altres contextos on es moguin els menors.

Hem de destacar que l’expressió plàstica no sols té valor com a llenguatge expressiu. També és el llit per a l’expressió de continguts mentals d’índole estètica i emocional. Per descomptat que és una manera d’expressar continguts cognitius sobre configuracions visuals i espaials.

A l’anterior, cal afegir una altra característica de l’expressió plàstica. Sens dubte, aquesta contribueix a la formació i al desenvolupament de la pròpia motricitat, afectivitat i cognició del nen.

Poder analitzar l’avanç de l’expressió plàstica en els menors de 6 anys t’ajudarà a controlar la seva adequada evolució. Que fomentis diverses activitats et servirà per a comprovar una major destresa en el gargotejo i en la realització dels ninots. Aquests seran el resultat d’un correcte desenvolupament cognitiu i motriu en el nen.