Psicomotricitat infantil, els signes de la maduresa

Psicomotricitat infantil, els signes de la maduresa

La psicomotricitat infantil relaciona les diferències en el desenvolupament del nen. Aquest terme engloba tot el procés que es refereix a l’adquisició de competències. És important centrar-se en els primers tres anys de vida, ja que progressivament anirà...