L’odontograma és l’esquema utilitzat pels odontòlegs que permet registrar informació i patologies sobre la boca d’un pacient. A continuació veurem per a què serveix un odontograma. A més, coneixerem la importància per al TCAE (auxiliar dental) d’adquirir els coneixements adequats per emplenar correctament el que també coneixem com a “mapa de la boca”.

A l’odontograma apareixen les peces dentals d’un pacient, les quals l’auxiliar dental ha de conèixer a la perfecció. Aquest forma part de la història clínica del pacient i recull tota la informació necessària sobre la seva boca. L’odontograma s’ha d’actualitzar sovint perquè els integrants de l’equip dental tinguin present l’estat de la boca de l’individu. També per facilitar l’intercanvi de dades mèdiques entre professionals i poder identificar una persona desapareguda a l’àmbit forense, per exemple.

En ell “mapa de la boca” ha de quedar reflectida diversa informació com:

  • Quins han estat els tractaments realitzats amb anterioritat.
  • En quines peces dentals cal actuar actualment.
  • L´estat general de la boca.
  • Una altra informació sobre la mucosa, la llengua, etc.

A l’odontograma, els números o les lletres (depèn de la nomenclatura que utilitzi l’odontòleg) s’usen com a nom de cada peça dental ja sigui de dentició definitiva o temporal.

L’odontograma i l’Auxiliar de Clínica Dental

La tasca del TCAE és saber emplenar correctament aquest odontograma, anotant les observacions de l’odontòleg. Per això, ha de tenir els coneixements necessaris perquè la tasca es faci d’una manera fluida i correcta. Alguns dels coneixements essencials per dur a terme aquesta tasca són:

  • El nom de les peces dentals (incisius centrals, incisius laterals, primers premolars, segons premolars, primers, segon i tercers molars).
  • El nombre de peces dentàries (definitives 32, temporals 20).
  • Cares de les peces dentàries (distal, messial, oclusal, incisal, vestibular, palatina, lingual).
  • Els quadrants de la boca (primer quadrant “superior dreta”, segon quadrant “superior esquerra”, tercer quadrant “inferior esquerra” i quart quadrant “inferior dreta”).
  • Els tractaments que es realitzen en odontologia com (empastaments, exodòncies, endodòncies, pulpectomies, etc.).

Actualment els odontogrames també es gestionen mitjançant les noves tecnologies. Malgrat tot, si no es dona el cas de comptar amb programes especialitzats per fer-ho, es farà manualment. Es diferenciarà també el tractament realitzat amb un color diferent del tractament a realitzar.

En definitiva, l’auxiliar dental haurà de prestar l’odontòleg per emplenar l’odontograma del pacient mentre aquest ho explora. L’auxiliar dental haurà de tenir els coneixements necessaris per ajudar en aquesta tasca el dentista.

Neus Peiró, Higienista dental i formadora al Curs d’Auxiliar de Clínica Dental d’Escola d’Oficis Catalunya.