El TAC veterinari és una tècnica d’imatge avançada que permet obtenir imatges detallades i precises de l’interior del cos dels animals. A més, juga un paper fonamental com a eina educativa, ja que brinda als estudiants de veterinària una comprensió molt més profunda de l’anatomia animal i els prepara per a la seva pràctica professional.

En aquest article t’explicarem en què consisteix, com es realitza i quines són les seves aplicacions en el camp de la medicina veterinària. Serà important per als nostres alumnes del curs d’ATV, el nostre Programa Superior d’Infermeria Veterinària i el curs específic d’Auxiliar de Diagnòstic per Imatge Veterinària.

Què és un TAC veterinari?

Un TAC veterinari és un escàner per imatge que utilitza raigs X i tecnologia informatitzada per a crear imatges transversals del cos dels animals. A diferència de les radiografies convencionals, que ofereixen imatges en dues dimensions, la tomografia computada proporciona imatges en tres dimensions, la qual cosa permet una visió més detallada dels òrgans, els teixits i les estructures internes de l’animal.

El procés de realització d’un TAC veterinari implica l’ús d’un tub de raigs X i una sèrie de detectors que giren al voltant de l’animal. Durant l’exploració, s’obtenen múltiples imatges de seccions transversals del cos, les quals es combinen per mitjà d’un programari especialitzat per a crear una imatge tridimensional precisa.

Aplicacions del TAC veterinari

Aquesta prova té diverses aplicacions en el camp de la medicina veterinària. A continuació, t’indiquem algunes de les àrees en les quals aquesta tècnica resulta especialment útil:

  1. Diagnòstic de malalties i lesions: S’obtenen imatges detallades dels òrgans interns, la qual cosa facilita el diagnòstic de malalties, tumors, fractures i altres lesions. Per exemple, en el cas dels trastorns respiratoris, el TAC pot revelar la presència de masses tumorals, abscessos o malalties pulmonars obstructives.
  2. Planificació de cirurgies: La tomografia computada proporciona una visió tridimensional precisa de l’anatomia interna de l’animal. Això és especialment útil en la planificació de cirurgies complexes, ja que permet al veterinari avaluar amb la màxima precisió la ubicació i extensió de les lesions, així com la relació dels òrgans circumdants. Fins i tot pot combinar-se amb impressió 3D per a obtenir reproduccions a grandària real d’estructures, com els ossos per a una millor planificació quirúrgica.
  3. Avaluació de traumatismes i danys interns: En casos de traumatismes greus, pot ser fonamental per a avaluar i diagnosticar lesions internes. En aquest sentit, detecta hemorràgies internes, ruptures d’òrgans, fractures ocultes i altres danys que poden no ser tan evidents en una radiografia convencional.
  4. Estudi de malalties neurològiques: Gràcies a aquesta tècnica, es visualitzen amb detall les estructures del sistema nerviós, com el cervell i la medul·la espinal, la qual cosa facilita el diagnòstic de trastorns com a tumors cerebrals, hèrnies de disc o malformacions congènites.
  5. Avaluació de malformacions congènites: El TAC en veterinària permet visualitzar les anomalies estructurals presents des del naixement, la qual cosa contribueix a un correcte diagnòstic i a la planificació dels tractaments adequats. Per exemple, en casos d’animals amb paladar fenedura, la tomografia pot proporcionar una visió detallada de la deformitat i ajudar el veterinari a determinar l’enfocament quirúrgic més apropiat.
  6. Seguiment i control de tractaments: La tomografia computada resulta de gran ajuda per a avaluar el progrés de les teràpies i detectar possibles complicacions. Aquest és el cas d’animals amb tumors en etapes avançades, en els quals el TAC es pot utilitzar per a monitorar la grandària dels tumors i avaluar la resposta al tractament oncològic.

tomografia computada

El TAC com a eina educativa en medicina veterinària

A més de la seva aplicació clínica, el TAC veterinari té un paper molt important com a eina educativa en la formació d’estudiants de Veterinària i altres professionals del camp. En proporcionar imatges tridimensionals detallades del cos dels animals, permet als estudiants adquirir un coneixement molt més profund de l’anatomia i fisiologia animal.

L’ús de l’escàner per imatge en l’educació possibilita que els alumnes explorin estructures anatòmiques en diferents corts i perspectives, la qual cosa millora la seva comprensió de la morfologia i la relació entre els òrgans i teixits. D’altra banda, la visualització tridimensional de les patologies i lesions ajuda els estudiants a desenvolupar habilitats de diagnòstic i presa de decisions clíniques.

Finalment, la incorporació de la tomografia computada en el currículum educatiu permet als estudiants familiaritzar-se amb la tecnologia i els equips utilitzats en la pràctica veterinària. Això els prepara per a la seva futura carrera professional, ja que estaran familiaritzats amb la interpretació d’imatges de TAC i la seva integració en el procés de diagnòstic i tractament dels animals.

Com has pogut comprovar, el TAC veterinari resulta de gran utilitat en el diagnòstic de malalties, planificació de cirurgies, avaluació de traumatismes i estudi de malalties neurològiques. De fet, la tomografia computada s’ha convertit avui dia en una eina essencial per als professionals veterinaris. Gràcies a l’obtenció d’imatges tridimensionals precises de l’interior del cos dels animals, poden proporcionar una atenció molta més precisa i efectiva als animals amb afeccions i trastorns de tota mena.