L’ús d’energies renovables és una de les prioritats principals de moltes famílies davant el creixement del preu de l’electricitat. Una de les més utilitzades són les plaques fotovoltaiques. Per això, en aquest article explicarem quins són els principals tipus de panells solars i les seves característiques.

A EOC som especialistes en formació de professionals de la instal·lació de plaques solars gràcies al nostre Curs d’Instal·lacions Solars fotovoltaiques.

Què són els panells solars?

L’Agència Internacional de l’Energia ja ha advertit que per a l’any 2025, les fonts d’energia renovables seran l’opció primària en la nostra societat. La transició ecològica és un dels grans debats en l’actualitat. De fet, aquest mateix organisme ha avisat que les plaques fotovoltaiques són la font energètica més barata de tota la història avui dia. En aquest sentit, és fonamental que entenguis què és aquest concepte i els tipus de panells solars.

La UNEF, per part seva, fa una diferenciació entre dos tipus de plaques solars. És important que entenguis les característiques de cadascuna per a saber quina és la que millor s’adapta al teu projecte. D’una banda, trobem els denominats captadors solars tèrmics que tenen la funció principal de generar calor. Per un altre, les plaques fotovoltaiques, que són les majoritàries en els habitatges i empreses, tenen com a objectiu la creació d’energia elèctrica.

Quins beneficis ofereixen les plaques solars?

En un context on som molt dependents de l’energia elèctrica per al nostre dia a dia, és fonamental trobar opcions sostenibles. Els panells solars són una de les millors alternatives, ja que permeten reduir els costos i aconseguir un equilibri sostenible. L’energia solar és una de les més respectuoses amb el medi ambient, ja que, a diferència del carbó o el petroli, el sol no implica un augment de l’efecte d’hivernacle.

Respecte als costos, aquest tipus de projectes permet estalviar molts diners a mitjà i llarg termini. Encara que el pressupost d’instal·lació és elevat, pots beneficiar-te de totes les subvencions de la Unió Europea. Una vegada instal·lat i posat en marxa, les opcions d’amortització són molt altes. A més, la majoria dels habitatges són aptes per a beneficiar-se dels panells solars. En qualsevol espai en el qual incideixi la llum solar és possible dur a terme la instal·lació. Entre les més destacades es troben les terrasses dels edificis comercials, les comunitats de veïns o plantes industrials.

La funció principal és l’autoconsum, però si et sobra energia pots plantejar-te vendre els excedents. És una opció totalment vàlida en l’actualitat.

panells solars classes

Quins són els tipus de panells solars més emprats?

Una vegada ja coneixes aquest concepte, també és de vital importància que puguis entendre els diferents tipus. Alguns dels més destacats són els següents:

1. Panells solars tèrmics

En un altre apartat, també podem trobar-nos amb les plaques solars tèrmiques. Aquestes es diferencien per la temperatura a la qual els seus diferents components capten la llum solar i la transformen en energia tèrmica. Dins d’aquesta mena de panells solars, també és possible establir diferents subcategories.

En la part inferior, es troben els col·lectors de baixa temperatura. En aquest cas, només és possible aconseguir els 50 graus. El seu ús està restringit a l’àmbit domèstic com la calefacció o l’aigua calenta. Per part seva, el col·lector de mitja temperatura incorpora una capa transparent que evita la pèrdua de calor. Amb aquest canvi, és possible arribar fins als 90 graus.

Finalment, els d’alta temperatura són capaces d’aconseguir els 150 graus. Aquests estan dirigits a l’àmbit industrial. Amb el vapor que produeixen és possible el moviment de turbines i la generació d’energia elèctrica.

2. Plaques solars fotovoltaiques

Els panells solars fotovoltaics són un dels més utilitzats. L’objectiu principal és el de generar energia solar, i és possible distingir fins a tres tipologies diferents. Un dels quals tenen més rendiment són els que compten amb cèl·lules monometal·listes. A més, són capaços de mantenir la seva vida útil durant un llarg període de temps. No obstant això, també solen ser els que tenen un cost més elevat.

D’altra banda, les cèl·lules policristalinas estan fabricades a través del silici metal·lúrgic. Aquest material passa per un procés de solidificació, encara que en aquest cas és més ràpid que en les monocristalinas. Malgrat que el pressupost és més ajustat, obtindràs un rendiment menor.

Tampoc poden passar desapercebudes les cèl·lules de tipus amorf. Sobre una capa de plàstic, vidre o teixit s’afegeix una altra capa de silici, coure o altres materials. D’aquesta manera, és possible fabricar diferents cèl·lules flexibles adherides sobre diferents materials de construcció. Amb aquesta associació, és possible reduir el gruix de les cel·les fins a 50 vegades, per la qual cosa permet abaratir en un gran percentatge el que has de pagar.

 

Com a conclusió, conèixer els diferents tipus de panells solars i les seves característiques principals t’ajudarà a trobar la millor opció que s’adapti a les teves necessitats.