Els mètodes d’esterilització que es fan a les petites mascotes aconsegueixen molts avantatges. No només se li assegura al propietari no haver de preocupar-se de les ventrada, sinó que evita malalties. En funció dels interessos dels amos d’aquests animals, es pot esterilitzar de maneres diferents. La tècnica més moderna que es fa actualment és l’esterilització química.

Mètodes d’esterilització

Primer de tot, és important diferenciar entre l’esterilització d’un mascle i la d’una femella. Ambdós gèneres mostren problemes diferents, de manera que dur a terme aquesta intervenció ajuda a prevenir diferents problemes.

El primer que cal tenir en compte és l’edat a què s’han de sotmetre certes espècies. En el cas de les gosses, per evitar tumors mamaris, es recomana l’esterilització abans de la segona regla. Encara que, tant en gossos com en gats, a partir dels 4 mesos es pot fer aquesta intervenció.

Avantatges i inconvenients dels diferents tipus d’esterilització

En general, l’esterilització sol ser un procediment intrusiu que requereix anestèsia total. Això, per si mateix, ja és un inconvenient, pel factor de risc, com passa davant de qualsevol cirurgia. També cal comptar amb el tipus d’esterilització que cal fer, ja que pot augmentar el risc per a la mascota.

Cal tenir en compte que, a la majoria de les intervencions, no hi ha una manera de revertir el procés. Per això, és molt important deixar clar a la persona que a la seva mascota notarà canvis notables. Des que deixarà de procrear fins a canvis a la seva personalitat, en trencar el cicle hormonal. Així, i segons el tipus d’operació que es dugui a terme, es pot acabar amb el zel o no. Això repercutirà també en el caràcter de l’animal, podent acabar amb la seva agressivitat (en cas que la tingués).

De la mateixa manera, en fer que ja no produeixin hormones sexuals, la mascota es farà més mansa. Possiblement, tendeixi a menjar i engreixar-se més, afectant-lo en la seva energia. Per això és recomanable motivar l’animal a fer exercici de manera habitual.

En funció del que busqui el propietari, es pot veure com un avantatge o un inconvenient. Almenys, en cas que es retiri tota la matriu a les femelles, s’evitaran certs tipus de càncers.

Als mascles, aquesta operació pot aconseguir que desapareguin problemes de pròstata. És important comptar amb una menor probabilitat de malalties de transmissió sexual, també habituals als animals. A més, en acabar amb el zel, s’està evitant que es puguin extraviar en deixar-se endur pels seus instints. Això, en el cas dels gats femella, per exemple, és molt comú.

mètodes d'esterilització

L’esterilització dels mascles

Hi ha tres mètodes d’esterilització dels mascles, els quals es poden aplicar en funció dels beneficis que es persegueixin:

La lligadura no és tan agressiva, encara que sí que és irreversible. Es fa sota anestèsia total i consisteix a trencar la sortida de l’esperma. Això garanteix l’activitat normal de l’animal, que no perd el seu instint sexual i es pot aparellar amb normalitat.

L’orquiectomia, per part seva, és una castració. Es fa servir anestèsia general per extirpar els testicles, deixant únicament l’escrot. L’activitat sexual es perd així com la producció hormonal masculina. En el cas de gossos i gats, perden agressivitat i esdevenen passius.

La castració química és el mètode reversible, en cas que es vulgui la procreació més endavant. La seva fi és inhibir la producció hormonal durant uns mesos, que duren l’època de zel. Els efectes són els mateixos que l’orquiectomia, encara que pot ocasionar efectes secundaris a l’animal.

L’esterilització de les femelles

En el cas de les femelles, es poden fer diferents intervencions:

  • Durant l’ovariectomia, es fa l’extirpació dels ovaris. Mitjançant una incisió ventral o per laparoscòpia s’accedeix a l’abdomen. Cal aplicar anestèsia general. La recuperació pot portar una setmana a dues.
  • L’ovariohisterectomia és el procediment d’extracció de tots els òrgans reproductors femenins. Aquest tipus de castració és molt recorregut, ja que garanteix la prevenció davant de diferents tipus de càncers. Es duu a terme sota anestèsia general i acaba amb la producció hormonal dels ovaris.
  • La lligadura és el mètode menys intrusiu, ja que es respecten els òrgans reproductors. Consisteix a bloquejar l’accés a l’àrea dels òvuls, per evitar que la femella es quedi prenyada. Això permet que la femella mantingui els cicles sexuals i hormonals.
  • Els tractaments hormonals actuen com una castració química. Inhibeixen la producció hormonal, evitant que les femelles es quedin prenyades, però els efectes secundaris poden ser variats i complicats.

Es poden dur a terme diferents mètodes d’esterilització en funció de les necessitats i els beneficis que es busquin. És necessari exposar les conseqüències als amos de les mascotes, abans d’intervenir-les. D’això se n’encarregaran o bé el mateix veterinari o la seva ATV.