Sota el terme de zoonosi s’engloben diverses malalties de diferent tipologia que passem a descriure’t.

Definició de zoonosi

Es denomina així a les malalties que transmeten els animals als éssers humans i viceversa. Aquestes afeccions veterinàries necessiten un tractament molt específic i una anàlisi concreta de les seves causes.

Tipus existents

Són dos principalment. La zoonosi directa engloba a les malalties provocades pel contagi directe entre animals i persones a través de l’aire, picades o la saliva. La indirecta és la que es transmet a través d’un vector, o espècie intermèdia, que s’encarrega de transmetre el patogen de la malaltia.

Atès la mena de malaltia que es contregui, es pot realitzar la següent classificació de zoonosi:

  • Parasitàries. Són les produïdes per paràsits com les puces. Provoquen malalties com la leishmaniasis, la toxocariasis, la sarna, la malaltia de Lyme o el anisakis.
  • Bacterianes. Provoquen malalties com la tuberculosi, la pesta bubónica o la salmonel·losi.
  • Fúngiques. Produeixen casos de histoplasmosis, criptococosis i tinya.
  • Víriques. Són la causa de malalties d’enorme gravetat com el zika, l’ébola, la ràbia, la grip aviària, la febre groga o el coronavirus. En aquest últim cas, es considera que el pangolí va ser l’animal que va contribuir a la seva propagació.

Quins són els símptomes més habituals?

Tot dependrà de la simptomatologia de la malaltia en l’animal o en l’humà. L’habitual és que, en termes generals, els símptomes siguin idèntics. Heus aquí la clau per a poder reconèixer el tipus de zoonosi que es pateix.

Quines són les causes de la zoonosi?

L’habitual és que es produeixi pel contacte directe amb els patògens corresponents. Consumir aliments cuinats sense la higiene necessària o amb escassa cocció són dues dels motius més habituals. Igualment, el consum de llet, o derivats, d’animals infectats també produeix el contagi.

Hi ha algunes persones més propenses a patir malalties zoonòtiques?

Sí. Els menors de cinc anys, les embarassades i les persones amb més de 65 anys. El motiu és la feblesa del seu sistema immunitari. En tots aquests casos, és necessari extremar les cures i posar en pràctica les mesures que ara es comenten.

Existeix alguna mesura preventiva?

Pots evitar el contagi sempre que sàpigues quins són els animals infectats. Igualment, en cuinar has de seguir estrictament les mesures sanitàries. Allargar la cocció i netejar bé la carn o el peix sol ser eficaç.

Quin tipus de tractament és eficaç per a combatre la zoonosi?

De contreure-la, se t’ha de sotmetre a un estudi exhaustiu per a conèixer el tipus que t’afecta. Posteriorment, ha d’estipular-se quina és la malaltia exacta que pateixes. Finalment, es tria el tractament. No és possible establir un tractament en termes genèrics donada l’àmplia varietat de malalties que poden contreure’s.

zoonosi ramaderia

L’opinió de les institucions sobre aquest tema

L’OMS ha realitzat diferents estudis a nivell mundial i ha arribat a les següents conclusions:

  • Hi ha més de 200 tipus de zoonosis a tot el món.
  • En alguns casos, com la ràbia, es pot evitar el contagi mitjançant la vacunació.
  • L’eficàcia de les campanyes educatives és indubtable. La higiene després d’entrar en contacte amb un animal o la neteja dels aliments són sempre aconsellables.
  • Els humans amb major risc de contreure alguna d’aquestes malalties són els treballadors d’explotacions ramaderes. Especialment, aquells que treballen amb bestiar al qual se li injecta antibiòtics ja que desenvolupen una major resistència als patògens.
  • Viure en un entorn natural en el qual ossos rentadors, guineus o rates tinguin accés a la casa augmenta la possibilitat de contagi.

Per tant, les institucions conclouen que només el canvi en les mesures d’higiene, i la vacunació, són eficaces per a evitar el contagi. De fet, ja hi ha diverses campanyes en marxa sobre aquest tema en les quals s’expliquen els riscos i conseqüències a afrontar.

Per què és tan important el control d’aquesta mena de malalties?

Bàsicament, perquè si es desenvolupen sense l’estudi epidemiològic corresponent poden arribar a convertir-se en una pandèmia. També s’ha de subratllar la seva influència sobre el bestiar i l’agricultura d’un país. En casos de grip aviària, per citar un exemple, s’aposta pel sacrifici massiu de milers d’ocells el que acaba per alterar l’ecosistema.

Així, la labor dels veterinaris és imprescindible per a detectar els casos corresponents i alertar a les autoritats sobre aquest tema. En el teu cas particular, recorda seguir les pautes d’higiene corresponents. De notar algun símptoma, has de sotmetre’t a una prova mèdica que confirmi el diagnòstic al més aviat possible.

Per a concloure, has de saber que la zoonosi és un tipus de malaltia que mai deixa d’evolucionar. De la relació de l’home amb els animals, i de les mesures a dalt explicades, dependrà el poder frenar el seu avanç. Tot sigui per protegir la teva salut de manera eficaç i segura.